Buddynetwerk Statenlidnu van start!

Gepubliceerd op 4 december 2023 om 10:11

Voor de zomervakantie hebben we een uitvraag gedaan welke nieuw gekozen Statenleden behoefte hebben aan een ervaren Statenlid als buddy. Dit met het doel om het ambt als Statenlid nog beter uit te kunnen voeren. Iets wat we als vereniging graag stimuleren. Het is leuk om te zien dat er zoveel animo is vanuit zowel buddy’s als nieuwe Statenleden.

We hebben inmiddels zo’n 100 nieuwe Statenleden gekoppeld aan een (oud-)Statenlid uit een andere provincie en van een andere partij. Het is aan de mensen zelf om afspraken te maken over hoe je het contact wil laten verlopen en de frequentie. 

Wilt u ook nog meedoen aan het buddynetwerk? Stuur een e-mail naar
secretariaat@statenlidnu.nl dan zorgen wij voor de match.