Webinar De toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen

Gepubliceerd op 20 mei 2022 om 14:07

Op 31 mei van 19.30 - 21.00 uur organiseert Statenlidnu een interessante webinar over de herijking van het Provinciefonds en de toekomst van provinciale belastingen. Dat doen we samen met het IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een actueel onderwerp voor alle Statenleden. De gezamenlijke provincies en het ministerie BZK zijn op dit moment gezamenlijk bezig met een traject dat moet leiden tot een herijking van het verdeelmodel van het provinciefonds. Met behulp van het verdeelmodel wordt de hoogte van de uitkering per provincie bepaald. Het adviesbureau Cebeon voert deze herijking sinds de zomer van 2021 uit in opdracht van het ministerie van BZK. Rien Bruins van Cebeon zal de achtergrond van de herijking en de stand van zaken om tot een nieuw verdeelmodel komen toelichten.

Daarnaast staat ook het nieuwe belastinggebied van de provincies centraal. De huidige opcenten gaan over een aantal jaar verdwijnen in verband met de invoering van de kilometerheffing. Maar wat wordt het alternatief? Bijzonder Hoogleraar Arjen Schep van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden neemt je mee in de wereld van de alternatieven.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De link voor deelname wordt een aantal dagen voorafgaand aan de webinar toegezonden.