Statenlidnu is op zoek naar een nieuw bestuurslid en penningmeester!

Gepubliceerd op 25 april 2022 om 12:57

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar een nieuwe bestuurslid in verband met het aftreden van een bestuurslid die gestopt is als Statenlid. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor alle Statenleden in Nederland. We vergaderen één keer per maand als bestuur. Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit als Statenlid iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu via info@statenlidnu.nl

 

We ontvangen je sollicitatie bestaande uit je CV en motivatie graag uiterlijk 15 mei. De nieuwe bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgedragen voor benoeming.

 

Profiel algemeen bestuurslid

 • Is in staat om vanuit de behoefte van Statenleden te bezien welke zaken voor de vereniging relevant zijn;
 • een bestuurslid van Statenlidnu bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, eventueel ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • onderschrijft de doelstelling en de aard van de vereniging;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen.

 

Algemene taken bestuursleden Statenlidnu

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • betrokkenheid bij wervingsprocedures.

 

Profiel penningmeester 

Functie-eisen:

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De penningmeester:

 • heeft ervaring met financieel beleid van non-profitorganisaties.
 • heeft ervaring met een digitaal boekhoudprogramma en het opstellen van een begroting en jaarrekening.
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over de begroting en jaarrekening.
 • weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te controleren.

Specifieke taken:

 • is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting, subsidieaanvraag en verantwoording e.d.
 • presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering.