Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) pleit voor goede ondersteuning van gemeenteraden en provinciale staten

Gepubliceerd op 18 november 2020 om 23:06

Goede ondersteuning, sterke democratie!

Er moet een duidelijke normering komen voor goede ondersteuning van gemeenteraadsleden en leden van de provinciale staten. Dat staat in het advies 'Goede ondersteuning, sterke democratie' van de Raad. De Raad signaleert dat het werk van decentrale volksvertegenwoordigers de afgelopen jaren flink is verzwaard. Denk aan decentralisaties in het sociale domein maar ook aan vraagstukken van klimaat, stikstof of energietransitie. Taken zijn complexer en samenwerking is ingewikkelder, omdat er meerdere partijen aan tafel zitten. Meer werk dus, waarbij de ondersteuning is achtergebleven.

Ondersteuning lokaal bestuur

Ook blijkt uit het onderzoek dat er grote verlegenheid is bij gemeenteraden en provinciale staten om in zichzelf en in de eigen ondersteuning te investeren. Raadslid of Statenlid is lekenbestuur. Dat moet zo blijven en dus verdienen zij de beste ondersteuning. De minister van BZK kan hieraan een impuls geven door dwingender dan nu te sturen op de ondersteuning van het decentrale bestuur.

Het advies aan de Minister

De Raad adviseert de Minister van BZK:

  • Normen te stellen over de ondersteuning van gemeenteraden en Provinciale Staten. Het gaat daarbij onder meer over de onafhankelijke positie van de griffier en het normeren van een ondergrens voor rekenkamers;
  • Dat er meer duidelijkheid moet komen over het verlenen van ambtelijke bijstand aan de gemeenteraad of Provinciale Staten;
  • Dat het principe van fractievergoeding opnieuw moet worden doordacht;
  • nader onderzoek te (laten) doen naar de omvang van de middelen die nodig zijn om aan de normen te voldoen.

Reactie Statenlidnu

Statenlidnu is verheugd met het concrete advies dat de Raad voor het Openbaar Bestuur aan de minister en Provinciale Staten geeft: investeer in de kwaliteit van de ondersteuning. Statenlidnu herkent dit vanuit de signalen in de praktijk. Voor de inhoud, het functioneren van een statenlid en als gehele Provinciale Staten is daarom ondersteuning van hoge kwaliteit nodig. Dat is er al op heel veel provinciehuizen. Juist de borging en doorontwikkeling is cruciaal. Het werk van een Statenlid is door de jaren heen veranderd. De type ondersteuning dient hierop aangepast te worden. Het rapport geeft hier duidelijke adviezen over. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/steun-voor-dwingende(r)-rol-den-haag.15035484.lynkx?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Statenlidnu hoopt dat de minister het rapport in samenwerking met de beroepsverenigingen snel ter hand wil nemen en om te zetten in acties. Daarmee versterken we onze provinciale democratie en kunnen we inwoners, ondernemers en organisaties nog beter vertegenwoordigen. De tijd is rijp.

Het rapport is te downloaden via de volgende link:

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.