BZK: Quick Scan Provinciale Democratie!

Gepubliceerd op 2 november 2020 om 13:56

Oproep: meld je aan voor de ontwikkeling van de Quick Scan Provinciale Democratie!

Wil jij de provinciale democratie een stap verder brengen? Geef je dan nu op voor de begeleidingscommissie van de pilot van de Quick Scan Provinciale Democratie. Dit is een nieuwe tool voor het versterken en vernieuwen van de provinciale democratie. Democratie in Actie is op zoek naar enthousiaste Statenleden en griffiemedewerkers die plaats willen nemen in de begeleidingscommissie van de pilot van dit instrument. Deze commissie zal betrokken zijn bij de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het instrument, het begeleidingsproces van de scan en de uitvoering van de pilot.

De pilot vindt plaats van half november 2020 tot maart/april 2021. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 7 november opgeven via diaservicepunt@vng.nl

Wat is de Quick Scan Provinciale Democratie?

De Quick Scan Provinciale Democratie haalt via een vragenlijst ervaringen en meningen op bij leden van de Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, ambtenaren en georganiseerde groepen inwoners. Het resultaat van de scan is een rapport dat een integraal beeld geeft van de provinciale democratie, zowel intern tussen de Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie als extern in relatie tot georganiseerde groepen inwoners, zoals maatschappelijke initiatieven.

Dit vormt een solide basis om samen het goede gesprek over de provinciale democratie aan te gaan, om zo te komen tot een verbeteragenda of nadere invulling van een andere bestaande ontwikkelagenda. Ervaringsdeskundigen en experts helpen bij dit proces.


Wat wordt er ontwikkeld?

Het programma Democratie in Actie ontwikkelt de Quick Scan Provinciale Democratie, op basis van de Quick Scan Lokale Democratie die eerder voor gemeenten ontworpen werd. Deze Quick Scan wordt voor en met provincies ontwikkeld. Vanuit alle provincies is ambtelijk meegedacht met de ontwikkeling van de vragenlijst. Na een bestuurlijk akkoord van de portefeuillehouders bij het IPO in november wordt een pilot gestart om de provinciale scan door te ontwikkelen en uit te voeren met vijf provincies.

Ongeveer 40 gemeenten hebben de Quick Scan Lokale Democratie uitgevoerd. In dit filmpje vertellen enkele gemeenten over hun ervaring.

Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.