E-learning voor Statenleden van start

Gepubliceerd op 27 maart 2019 om 15:00

Statenleden kunnen zich via www.leerplatformstatenleden.nl  toerusten voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van tijd en plaats. Het platform biedt e-learning modules over hoe provincies werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Ook vinden Statenleden er nog andere instrumenten die hen ter beschikking staan. Het leerplatform voor statenleden is ontwikkeld in opdracht van StatenlidNu, de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en in samenwerking met het IPO. Het platform wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Statenleden houden vaak veel ballen tegelijk in de lucht. Hun gewone baan, het werk voor Provinciale Staten en andere verantwoordelijkheden. “Een goed initiatief,” vindt minister Ollongren (BZK) de e-modules. “Zo komen ook nieuwe Statenleden beslagen ten ijs. Ze spelen een belangrijke rol in dit tijdperk van de energietransitie tot de krappe woningmarkt. Snel op vlieghoogte komen, is belangrijk. Met dit platform kun je bijleren wanneer het jou zelf uitkomt.” Op de nieuwe platforms kunnen ze op een interactieve manier kostenloos actuele informatie en verdiepende kennis opdoen wat voor hun Statenwerk van belang is. 

Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu): “Als beroepsvereniging voor Statenleden vinden we het belangrijk dat alle 570 Statenleden in Nederland op een goed voorbereide manier hun werk kunnen doen. Dat geldt niet alleen voor nieuw gekozen volksvertegenwoordigers maar ook voor de zittende. Het digitaal leerplatform brengt een schat van kennis met zich mee en tips vanuit de praktijk. Hierdoor word je als Statenlid nog beter in staat gesteld om je belangrijke rol als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger in te vullen.”

Modules

Op dit moment zijn er vier van in totaal zeven modules beschikbaar namelijk: Hoe werkt een provincie?, Rollen & Instrumenten, Financiën en Omgevingswet. In juni 2019 komen er ook e-learning modules beschikbaar op het gebied van Energietransitie, Integriteit en Infrastructuur & Mobiliteit.