Onderzoek naar hoogte vergoeding statenleden

Gepubliceerd op 12 februari 2019 om 08:35

De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft aangekondigd dat zij In navolging van het ROB-advies ‘Voor de publieke zaak’ samen met de belangenvereniging van Statenleden (Statenlidnu), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, en de belangenvereniging van algemeen bestuursleden van de Waterschappen een onderzoek gaat laten doen naar de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden.

Statenlidnu is blij dat het ministerie de problematiek agendeert. Al is een uitgebreid onderzoek volgens Harold van de Velde, voorzitter van Statenlidnu, eigenlijk niet meer nodig. "Er is de afgelopen jaren zoveel onderzoek uitgevoerd naar de tijdsinvestering van statenleden in verhouding tot hun vergoeding, dat er genoeg informatie beschikbaar is. In het laatst gehouden Nationaal Statenledenonderzoek bleek opnieuw dat de ontevredenheid over de vergoeding is gegroeid. Er is op hele korte termijn daadkracht nodig van de minister om uiterlijk kort na de verkiezingen alle nieuwgekozen statenleden een goede start te geven die ze verdienen.” 

De minister is voornemens om op grond van de onderzoeksresultaten te  beoordelen of een aanpassing van de vergoedingen nodig is. Statenlidnu hoopt dat een onderzoek geen onnodige vertraging oplevert en zoekt nadrukkelijk de samenwerking om tot een goede onderbouwing én actie te komen. De statenleden wachten immers al lang genoeg.