Interview Femmy le Clerq-Westhuis en Teus Dorrepaal

Gepubliceerd op 17 juli 2019 om 23:08

“Online leeromgeving scheelt maanden aan inwerktijd voor nieuwe Statenleden en waterschapsbestuurders”

Website lokale-democratie.nl heeft onlangs een interview gepubliceerd met Femmy le Clerq-Westhuis en Teus Dorrepaal. Lees het interview hieronder!

Datum 02-07-2019

Statenleden en waterschapsbestuurders kunnen sinds dit jaar via een online leeromgeving bijblijven op hun vakgebied. Betrokkenen van het eerste uur Femmy le Clerq-Westhuis (oud-lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Teus Dorrepaal (oud-Statenlid provincie Fryslân) vertellen over de aanleiding, het verloop en hun dromen voor de toekomst van het digitale leerplatform.

www.leerplatformstatenleden.nl en leeromgeving.uvw.nl komen op hetzelfde portal uit, waar je via een menu kunt kiezen voor de gewenste provincie of het waterschap. De omgeving is openbaar toegankelijk. Er is nu ook een module gepubliceerd over de wegen die openstaan voor statenleden en waterschapbestuurders om kennis op te doen en te leren.

Wat was de aanleiding voor de totstandkoming van het online leerplatform?

Teus: “Ik kom uit de onderwijswereld. Bij de start van mijn Statenlidmaatschap in 2012 ontstond vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) het initiatief om een “vakgroep” op te richten voor Statenleden, naar het voorbeeld van de raadsledenvereniging. Bij BZK bleek er behoefte aan zo’n spreekbuis naar alle Statenleden in Nederland. Juist ook voor de Statenfracties die niet landelijk georganiseerd zijn. We wilden een sterk Statenlidmaatschap. Professionalisering is daarbij heel belangrijk. Maar hoe krijg je die kleine 600 Statenleden betrokken? Zo ontstond uiteindelijk het idee voor een e-learningsysteem. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 introduceerde de vereniging voor raadsleden met subsidie van het ministerie van BZK al zo’n systeem Dat voorbeeld heeft statenlid.nu gevolgd”.

Femmy: “Ook ik heb een onderwijsachtergrond, als docent in het voortgezet onderwijs. Toen ik in 2008 werd gekozen als waterschapsbestuurder vond ik dat we als waterschap veel te onzichtbaar waren. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten van de cursussen Politiek Actief voor waterschapsbestuurders, in samenwerking met ProDemos. En ook de e-learningmodules dragen bij aan de professionalisering van het vak.”


Wat is er te vinden op het leerplatform?

Teus: “In onze opdracht heeft de VNG academy acht modules ontwikkeld. De laatste module is bijna klaar, die wordt in oktober/ november verwacht. Er zijn modules over de rollen en instrumenten als Statenlid, de provinciefinanciën, de Omgevingswet, maar ook cursussen persoonlijke effectiviteit, timemanagement en onderhandelingstechnieken.”

Femmy: “Het waterschap heeft nu twee modules, over de werking van het waterschap en financiën en de derde, over de rollen voor dagelijks bestuurders, is in voorbereiding. Ik zou graag zien dat we in een aantal modules gelijk optrekken met de provincies. Het mooie is dat ook mensen van buiten, zoals scholen, de modules kunnen inzetten om meer over de werking van het waterschap te leren. ”

Wat is precies de meerwaarde van een online leeromgeving?

Femmy: “De leeromgeving is zowel voorafgaand als tijdens het bestuurderschap van nut. Wat moet ik kunnen, wat moet ik weten? Dit kan via de leeromgeving allemaal op je eigen manier en moment. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling. Het is niet alleen voor theoretisch, maar ook voor praktisch onderlegde mensen zeer behulpzaam. Ook voor de nieuwe generatie, die alles met telefoon of tablet doet, is dit een uitkomst.”

Teus: “Fracties worden steeds kleiner en je krijgt meer onderwerpen op je bordje als Statenlid. Er is vaak nauwelijks een overdracht, dus je zult je (snel) je eigen portefeuille eigen moeten maken. Er is ook een verschuiving in soort Statenleden, met weinig kennis uit bestuur/ politiek. Die krijgen voor het eerst taaie kost als de Omgevingswet, landbouw en openbaar vervoer, en dan is het toch prachtig dat je deze leeromgeving hebt om snel bij te raken.”

Wat kan er nog verbeterd worden aan de platforms?

Teus: “Om de omgeving aantrekkelijker te maken, willen we haar misschien uitbreiden met zogenaamde community rooms. Hierin kan iedereen, van Zeeland tot Groningen, met elkaar in gesprek rondom thema’s en je kunt er documenten en filmpjes delen. Verder zou de omgeving kunnen worden verrijkt met multimediaprojecten of een gebruikersvolgsysteem.”

Femmy: “Ik zou graag zien dat de modules vraaggericht en participerend worden. En ik zou graag een overkoepelend gedeelte hebben voor alle bestuurslagen. Water en klimaat is bijvoorbeeld voor zowel provincie, gemeente als waterschap van belang. Ook moet de omgeving continu onder de aandacht blijven.”


Hoe had jullie eigen carrière eruit gezien als de platforms er eerder geweest zouden zijn?

Teus: “Ik heb geen politieke achtergrond, dus op bepaalde thema’s zoals financiën of hoe de provincie werkt zou het mij wel enkele maanden hebben gescheeld in het vertrouwd raken met een onderwerp. Dat had me ook een stuk meer zelfvertrouwen gegeven!”

Femmy: “Ik ben al vanaf mijn 18e politiek geïnteresseerd en heb altijd in besturen gezeten. Dus inhoudelijk ben ik al gepokt en gemazeld. Maar ik vind het heerlijk om bij te blijven en kennis te halen en brengen waar we als samenleving rijker van worden. Ik wil heel graag een voetafdruk nalaten voor mensen na ons. Dat is mijn drive. Daar blijf ik voor strijden. Doen en handelen, niet stil blijven staan, maar meegaan!”

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.