Huri Sahin stopt als voorzitter Statenlidnu

Gepubliceerd op 17 november 2017 om 10:02

Huri Sahin heeft het bestuur van Statenlidnu laten weten dat zij zich niet kandidaat zal stellen voor de bestuursverkiezing op 15 december. Huri Sahin "Met pijn in het hart heb ik vanwege de veelheid en combinatie van mijn huidige functies, besloten om mij niet kandidaat te stellen als voorzitter. Als voorzitter van het oprichtingsbestuur ben ik trots op de wijze waarop we in korte tijd een sterke vereniging hebben opgericht. Als statenlid zal ik onze vereniging blijven steunen.”

De overige bestuursleden hebben met veel begrip kennis genomen van deze moeilijke beslissing van Huri Sahin. Zij danken haar voor al het werk dat zij in de oprichtingsfase het afgelopen jaar voor Statenlidnu heeft verzet. 

Statenleden kunnen zich tot 20 november kandidaat stellen voor het bestuur. Het nieuwe bestuur zal op 15 december tijdens de Algemene Ledenvergadering in Arnhem gekozen worden. De voorzitter wordt hierbij in functie gekozen, de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

Statenleden die belangstelling hebben, maar die eerst meer willen weten, kunnen contact opnemen met Huri Sahin of Lucia van Milaan. Meer informatie is ook te vinden onder vereniging.