Statenlidnu: goed dat kabinet aandacht heeft voor ondersteuning statenleden

Gepubliceerd op 10 oktober 2017 om 14:45

Het nieuwe kabinet Rutte III ondersteunt de versterking van de voorbereiding, opleiding en toerusting van de leden van Provinciale Staten.

Statenlidnu is blij dat het kabinet wil investeren in de voorbereiding, opleiding en toerusting an provinciele statenleden. Statenlidnu zet zich hier namens alle statenleden voor in en zal dat de komende jaren ook kunnen blijven doen. "Investeren in volksvertegenwoordiging is investeren in democratie" zoals het in het regeerakkoord staat.

"Mooi dat het kabinet wil investeren in volksvertegenwoordigers bij gemeenten en provincies"aldus Huri Sahin (voorzitter Statenlidnu), "Gelet op de huidige rechtspositie van statenleden én de grote maatschappelijke opgaven is deze investering van groot belang en een grote steun in de rug."

Statenlidnu hoopt dat met deze uitspraak de integrale visie op de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers gerealiseerd kan worden en dat deze uitspraak ook geldt voor de toerusting van statenleden in rechtspositionele zin. Huri Sahin (voorzitter): "Met deze aandacht in het regeerakkoord geven de onderhandelaars een belangrijk signaal: statenleden zijn belangrijk en moeten goed ondersteund worden. Statenlidnu zet zich als jonge vereniging hiervoor in". In het overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken zal Statenlidnu in ieder geval hierop aandringen. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.