Speech Huri Sahin Kickoff Statenlidnu

Gepubliceerd op 12 juli 2017 om 10:58

Vandaag op 1 juli 2017 gaat in het mooie provinciehuis van Overijssel onze vereniging Statenlidnu officieel van start! 1 juli is een mooie datum om het startsein te geven aan onze activiteiten. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest om zo goed mogelijk te kunnen starten met de vereniging, leden te werven en de voorbereidingen te treffen voor deze feestelijke dag.

“Waarom een beroepsvereniging en wat heb ik er eigenlijk aan als Statenlid?” is een vraag die we regelmatig hebben gehoord. Maar ook de opmerking: “Wat goed dat het nu eindelijk is gelukt!”. Dit geeft eigenlijk goed weer hoe verschillend statenleden denken over een een beroepsvereniging. Laat ik als voorzitter van het oprichtingsbestuur heel duidelijk zijn. Een beroepsvereniging is echt van toegevoegde waarde als wij als statenleden ons werk ook serieus nemen. Als we daadwerkelijk vorm en inhoud willen geven aan onze drie belangrijke rollen: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur is het belangrijk dat we onze positie blijven versterken. Natuurlijk is voor een politicus zijn of haar politieke idealen leidend, maar hoe mooi is het als je ook zelfbewust je taken kunt uitvoeren en je idealen kunt vertalen in resultaten.

Ik ben blij en trots dat wij, statenleden, nu ook een eigen beroepsvereniging hebben. Een beroepsvereniging van en voor statenleden. Niet alleen omdat de andere beroepsgroepen in het openbaar bestuur ook een vereniging hebben en wij daarom niet kunnen achterblijven, maar omdat onze vereniging van toegevoegde waarde is. Onze beroepsvereniging heeft als doel om de positie van statenleden te versterken. Sterke statenleden betekent ook sterke Provinciale Staten, sterke provinciebesturen en daarmee een sterke democratie.

Deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging

Statenlidnu wil de positie van statenleden versterken door bij te dragen aan het bevorderen van de deskundigheid van statenleden én door het behartigen van de belangen van statenleden. Deze belangen kunnen rechtspositioneel van aard zijn, maar ook breder zoals onze positie binnen de provincie en het openbaar bestuur.

Ik weet niet hoe u het statenlidmaatschap ervaart, maar ik heb het gevoel dat als je effectief wilt zijn, je minstens 20 uur per week aan het statenwerk moet besteden. Dat is niet niks. Zeker als je het combineert met een baan, andere activiteiten en een privé leven.

Wat gaan wij als vereniging doen?

Wij willen activiteiten organiseren gericht op het vergroten van de kennis én het versterken van de vaardigheden van Statenleden. Dat willen wij doen met statenleden en Statengriffiers. De kennis van statenleden zelf willen we hierbij zo optimaal mogelijk benutten.Wij willen een platform creëren voor onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling.Wij willen lobbyen voor het versterken van onze rechtspositie. Dat betekent een sterke gesprekspartner zijn tijdens gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en constructief samenwerken met de andere beroepsverenigingen.Wij willen de informatie over (nieuwe) wet- en regelgeving die relevant zijn voor provincies toegankelijk maken voor statenleden en alert zijn op de positie van de Provinciale Staten.

Waarom willen wij deze activiteiten uitvoeren?

Uit het grootschalig belevingsonderzoek dat door BZK onder Statenleden is uitgevoerd, bleek dat statenleden maatschappelijke waardering missen en de vergoeding die zij ontvangen niet in verhouding vinden in relatie tot de tijd en energie die zij daadwerkelijk besteden aan het statenwerk. Het is belangrijk dat he statenlidmaatschap ook aantrekkelijk blijft voor de toekomst. Daarom zullen we ook meer moeten investeren in het vergroten van de diversiteit. De gemiddelde leeftijd van statenleden is 48, iets lager dan de gemiddelde leeftijd van raadsleden (52). Het percentage vrouwen onder Statenleden is 35%, bij raadsleden is dat nog lager: 28%.

Hoe is het besluit voor de oprichting van de beroepsvereniging genomen?

Na de statenverkiezingen van 18 maart 2015 werd na benoeming van de algemene vergadering van het IPO de klankbordgroep rechtspositie samengesteld. Snel kwamen we binnen de klankbordgroep en de algemene vergadering tot oordeel dat het professioneler zou zijn  om de belangen van statenleden ook professioneel te organiseren. We zijn gestart met een verkenning en hebben gesprekken gevoerd met Raadslid.Nu, de Vereniging van AB leden van de waterschappen, de Vereniging van Griffiers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We besloten om actief aan de slag te gaan en hebben een plan opgesteld. Dit plan werd financieel gesteund door het ministerie van BZK en na toekenning van de subsidie zijn we van start gegaan.

Wie zijn er al lid?

Kort na onze brief naar alle Provinciale Staten ontvingen we het enthousiaste bericht uit Limburg. De statenleden van Limburg werden als eerste collectief lid. Daarna volgde de provincie Friesland, Overijssel, Zeeland en deze week mijn eigen provincie Zuid-Holland. We zijn blij met enthousiasme en hopen natuurlijk ook de andere provincies te enthousiasmeren. Binnenkort gaan we op bezoek bij de provincies Flevoland en Noord-Brabant. De Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland hebben gekozen voor individueel lidmaatschap.

Door collectief lid te worden kunnen we de krachten bundelen, goede programma’s ontwikkelen en uitvoeren. “Een vereniging is zo sterk als haar leden”, zei Gerben Huisman, de Statengriffier van Friesland toen ik hem sprak over de vereniging. Dat is helemaal waar en daarom willen we eigenlijk dat ieder statenlid lid wordt. Maar ook voor statenleden die niet lid zijn of niet lid willen worden, gaan wij ons inspannen.

Voor vandaag hebben we een mooi programma voor jullie samengesteld. Voor de inhoud hebben we gekozen voor het thema Energietransitie, voor het versterken van onze vaardigheid hebben we een training Tedwaardig presenteren, integriteit omdat dit een belangrijk thema is en blijft. We hebben ook een workshop waarbij we interactief gaan starten met de vormgeving van het jaarprogramma van 2018. Uiteraard is er volop gelegenheid tijdens de lunch om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Ook dat is erg waardevol.

Ik wens u een informerende en inspirerende bijeenkomst toe!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.