Oproep aan Statenleden: Vul de enquête van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur in

Gepubliceerd op 12 juni 2024 om 09:52

U hebt als Statenlid per e-mail een korte vragenlijst ontvangen via overheidsdatabase Overheid in Nederland. Daarin vragen we naar uw ervaringen met verbale en fysieke agressie, en de steun die u daarbij kreeg. Met uw reactie hopen we de ondersteuning bij agressie te evalueren en verbeteren.

Anoniem

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. U blijft anoniem, en uw antwoorden worden niet aan derden verstrekt. We hopen dat zoveel mogelijk Statenleden de enquête invullen, om zo goed mogelijk in beeld te krijgen wat jullie ervaringen zijn en hoe we onze ondersteuning kunnen verbeteren.

Mocht u geen link hebben ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via info@overheidinnederland.nl. Namens de Wethoudersvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en Vereniging Statenlidnu alvast hartelijk dank voor het invullen!

Meer informatie

Contact met Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Wanneer u te maken krijgt met agressie en intimidatie kunt u op elk moment van de dag contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-3738314. U komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen. Statenlidnu is onderdeel van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, dat zich bezighoudt met veiligheid van decentrale ambtsdragers.