Laat u bijpraten over uw rechtspositie en een nieuw opleidingsprogramma tijdens de ALV op 18 juni 2024

Gepubliceerd op 4 juni 2024 om 10:28

Meld u nu aan voor onze online Algemene Ledenvergadering op 18 juni van 19.30-20.30 uur online! Laat u bijpraten over de actualiteiten over uw rechtspositie en het concept advies Beloning bezien van het adviescollege politieke ambtsdragers over de periodieke herijking van de financiële rechtspositie van politieke ambtsdragers en de toekomstige vergoeding voor uw Statenwerk.


Ook willen we graag uw input voor het curriculum van de leergang voor Statenleden die we samen met de Universiteit Utrecht aan het ontwikkelen zijn om het aanbod van webinars, trainingen, online colleges, kennisdocumenten overzichtelijk aan te bieden middels het leerplatformstatenleden.nl. Aan de hand van een zelfscan willen we inzicht gaan bieden welke kennis en vaardigheden aanvullend op uw kennis en ervaring nog van nut kunnen zijn voor uw Statenwerk, zodat u gericht opleidingen en trainingen kunt volgen. Dit is in de toekomst beschikbaar voor alle Statenleden, (burger)commissieleden, duo-commissieleden, steunfractieleden, fractievolgers, fractievertegenwoordigers en kandidaat-Statenleden.

Het bestuur van Statenlidnu nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen!