Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

21 juni 2021

Roadtour bestuurlijke integriteit 2021

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. Tijdens de eerste digitale bijeenkomst van de ‘Roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ op 8 juli 15.00 – 17.00 uur, bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies verboden handelingen?

Lees meer »
11 juni 2021

Lokale democratie Provincie Friesland

Met de Quick Scan Lokale of Provinciale Democratie kun je een ‘foto’ maken van de stand van de democratie in jouw gemeente, provincie of waterschap. Hoe gaat zo’n traject in z’n werk? Deelnemers aan de Quick Scan nemen je mee in hun ervaringen en de lessen die ze daaruit trekken. Elke maand blikken ze in een dagboek terug en vooruit. Deze keer het tweede deel van procesadviseur Siska van der Weij.  Bron: lokale democratie.

Lees meer »
7 juni 2021

De relatie tussen de RES en het Omgevingsbeleid

Energietransitie heeft grote impact op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap. De ambities uit de regionale energiestrategieën worden na vaststelling door u als raadslid, statenlid en AB-lid, na 1 juli 2021 verankerd en vertaald in het ruimtelijk beleid van uw gemeente, provincie of waterschap. Dat betekent dat de opgave vertaald in windmolens, zonnevelden en bijbehorende infrastructuur wordt afgewogen ten opzichte van andere opgaven en belangen in uw regio. En u als volksvertegenwoordiger heeft hierbij een belangrijke rol. Uit gesprekken met volksvertegenwoordigers blijkt dat er behoefte bestaat aan meer kennis op dit gebied.

Lees meer »
28 mei 2021

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zeeland deel 3 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Lees meer »
27 mei 2021

Volg de webinar over RES hier!

We gaan in gesprek met Statenlid Mirjam Nelisse (Zuid-Holland) en Harold van de Velde (Zeeland) over de besluitvorming over de RES en de rol die u hebt als Statenlid. Karin Arpad, plv. directeur NPRES neemt ons mee over wat doe je na besluitvorming op 1 juli of bij uitstel van de RES. Hoe kun je als politiek tussentijds bijsturen en bijstellen? Emeritus Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft Friso de Zeeuw geeft zijn kritische visie op de verhouding tussen de nieuwe energieplannen en het ruimtelijk beleid dat de provincie voert. Kortom, een webinar die u niet kunt missen! 

Lees meer »