Statenlidnu zoekt nieuwe voorzitter

Gepubliceerd op 21 juni 2024 om 08:49

De landelijke beroepsvereniging voor Statenleden zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Harold van de Velde, zal eind 2024 afscheid nemen na de maximale zittingstermijn van twee periodes. Hij was de eerste gekozen voorzitter na het tijdelijke oprichtingsbestuur van de vereniging in 2017.


Het is de bedoeling dat op de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2024 een nieuwe voorzitter wordt voorgedragen. Geïnteresseerde Statenleden worden gevraagd om vóór 1 augustus 2024 een sollicitatiebrief en CV te sturen naar info@statenlidnu.nl De gesprekken zullen eind augustus/begin september worden gevoerd.

Profiel

Een bestuurslid:

 • Is in staat om vanuit de behoefte van Statenleden te bezien welke zaken voor de vereniging relevant zijn;
 • onderschrijft de doelstelling en de aard van de vereniging;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid van de vereniging uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De voorzitter:

 • is in bezit van bestuurlijke kwaliteiten, ervaring als bestuurder van een vereniging of toezichthouder is een pré;
 • heeft ervaring met het aansturen bij een maatschappelijke organisatie of instelling;
 • is in staat op een afgewogen manier de visie van de vereniging uit te dragen;
 • is communicatief vaardig en in staat om voordrachten te geven en de media te woord te staan;
 • kan gevoeligheden binnen en buiten het bestuur feilloos aanvoelen en die op een goede wijze adresseren en hiervoor oplossingen aandragen;
 • is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur en de organisatie te bevorderen;
 • Is in staat om geschillen te beslechten vanuit een grondhouding die bij alle betrokkenen vertrouwen wekt;
 • weet de behoeften van de leden om te zetten in een werkbare strategie die effectief en uitvoerbaar is;
 • neemt initiatief om het beleid samen met de andere bestuursleden en het bureau verder vorm te geven;
 • heeft een netwerk ten bate van de bestuursfunctie, zowel maatschappelijk als politiek-bestuurlijk;
 • vertegenwoordigt het bestuur binnen de vereniging en daarbuiten op een constructieve en positieve wijze;
 • draagt zorg voor het toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Ledenvergadering en heeft de competenties om vergaderingen voor te zitten;
 • Beschikt over voldoende tijd om de werkzaamheden als voorzitter uit te kunnen voeren.

Meer informatie:

Op zoek naar meer informatie of de achtergronden van de vereniging? Kijk dan op www.statenlidnu.nl en www.leerplatformstatenleden.nl. Bij specifieke vragen over het voorzitterschap kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Harold van de Velde. Dat kan via h.vd.velde@zeeland.nl of 06-10127494.