Advies vergoeding

Gepubliceerd op 29 juni 2022 om 14:28

Het nieuwe Adviescollege heeft enkele weken terug een spoedverzoek gehad van de minister van BZK om het eerdere SEO-onderzoek concreet te maken ten aanzien van de vergoeding voor Statenleden. Het advies is inmiddels gepubliceerd. Er wordt voorgesteld om de vergoeding te verhogen naar €1526 per maand. Dat betekent een verhoging van 16%. Op dit moment wordt een kabinetsbesluit door de minister van BZK voorbereid dat waarschijnlijk in september wordt besproken. 

 

Alle leden zijn uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst op maandag 4 juli om 20.00 uur. Aanmelden kan via deze link.

 

Het rapport kunt u hieronder downloaden of op de website van het adviescollege: https://adviescollege-rpa.nl/adviezen/

ARPA 24 Juni 2022 Advies Over Vergoedingen Van Statenleden En Leden Van Algemene Besturen Waterschappen 4
PDF – 498,7 KB 276 downloads