ALV Statenlidnu 27 juni 2022

Gepubliceerd op 13 juni 2022 om 18:28

Beste Statenleden,

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 27 juni. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.

 

Datum:            27 juni 2022

Tijd:                 18.45 – 19.15 uur

Locatie:           Fort Altena Werkendam

 

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda.
  2. Mededelingen.
  3. Vaststellen verslag vorige vergadering.
  4. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2021.
  5. Aftreden bestuurslid.
  6. Rondvraag en sluiting.

 

Graag tot dan!
 

Harold van de Velde
Voorzitter Statenlidnu