Lokale democratie Provincie Friesland

Gepubliceerd op 11 juni 2021 om 14:48

Met de Quick Scan Lokale of Provinciale Democratie kun je een ‘foto’ maken van de stand van de democratie in jouw gemeente, provincie of waterschap. Hoe gaat zo’n traject in z’n werk? Deelnemers aan de Quick Scan nemen je mee in hun ervaringen en de lessen die ze daaruit trekken. Elke maand blikken ze in een dagboek terug en vooruit. Deze keer het tweede deel van procesadviseur Siska van der Weij.  Bron: lokale democratie.

Vragenlijst Quick Scan voor medewerkers Friese gemeenten

“We hebben de vragenlijst net een paar dagen opengezet en nu al hebben zo’n 125 mensen gereageerd! Alle medewerkers, volksvertegenwoordigers en bestuurders van Friese gemeenten kunnen de komende drie weken de vragenlijst invullen. De vragenlijst is verspreid met hulp van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG). De gemeentesecretarissen hebben ervoor gezorgd dat de oproep op alle gemeentelijke intranetten te vinden is. Volgende week gaat er een reminder de deur uit en uit ervaring weet ik dat de meeste mensen dan pas de enquête invullen. Ik heb nog geen idee van de inhoud van de reacties, met name op de open vragen. Vanuit privacy-oogpunt heb ik geen toegang tot de ingevulde vragenlijsten - en terecht. Dus ik moet, net als iedereen, tot eind juni wachten om de anonieme eindrapportage te kunnen zien.

Participatie en nieuwe democratie

We zijn in Friesland op allerlei vlakken bezig met participatie en nieuwe democratie. Zo hadden we gister een digitale werksessie over participatie met 65 vertegenwoordigers van Friese overheden die zich bezighouden met dit thema. We werken aan een gezamenlijke participatieleidraad. Ook spraken we over regionale samenwerking als één overheid. Onze maatwerkvragen in de Quick Scan gaan hier ook over. We willen kijken hoe we nog meer samen kunnen optrekken in het versterken van de lokale democratie. Het naar elkaar luisteren en kennis en ervaring delen, wat we met de gemeenten en het waterschap doen, is daarvoor een mooie eerste stap. Het helpt als je een gemeenschappelijke taal hebt en nuttige handvatten die we allemaal kunnen gebruiken. Volgende week hebben we opnieuw een sessie, en dan zal ik de Quick Scan ter sprake brengen en vragen of de vragenlijst inderdaad goed te vinden is op alle intranetten en of de deelnemers hun collega’s willen aansporen om de enquête in te vullen.

Inwoners zijn de motor

In alles wat we op het gebied van participatie doen, staat voorop dat iedereen in Friesland kan meedoen en dat mensen invloed kunnen uitoefenen op wat wij als overheden doen. Inwoners zijn de motor van de stad of streek waar ze wonen, ze spelen allemaal een rol, mensen hebben ook het récht om mee te doen in participatieprocessen. Ook degenen die niet zo snel uit zichzelf meepraten. Het is mooi om met andere overheden op te trekken en op zoek te gaan naar lessen en aanpakken. Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan, en ook die van het inwonersonderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) willen we met de betrokken overheden kijken wat we eruit kunnen halen en waar we gezamenlijke acties kunnen opzetten.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.