De relatie tussen de RES en het Omgevingsbeleid

Gepubliceerd op 7 juni 2021 om 16:08

Energietransitie heeft grote impact op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap. De ambities uit de regionale energiestrategieën worden na vaststelling door u als raadslid, statenlid en AB-lid, na 1 juli 2021 verankerd en vertaald in het ruimtelijk beleid van uw gemeente, provincie of waterschap. Dat betekent dat de opgave vertaald in windmolens, zonnevelden en bijbehorende infrastructuur wordt afgewogen ten opzichte van andere opgaven en belangen in uw regio. En u als volksvertegenwoordiger heeft hierbij een belangrijke rol. Uit gesprekken met volksvertegenwoordigers blijkt dat er behoefte bestaat aan meer kennis op dit gebied.

In de webinars ‘De relatie tussen de RES en het omgevingsbeleid’ informeren we u over de relatie tussen de ambities en opgaven uit de RES, wat dit kan betekenen voor de leefomgeving maar ook welke kansen er benut kunnen worden. En welke instrumenten gemeenten en provincies hebben om belangen en opgaven af te wegen in verordening, omgevingsvisie en programma voordat tot verstrekking van omgevingsvergunningen kan worden overgegaan. Hierbij krijgt u inzicht in de instrumenten die de huidige wetgeving, maar vooral de komende Omgevingswet hierbij biedt en wanneer, in welke situatie, voor welk instrument kan worden gekozen.


Om u als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk te informeren, vragen wij u na aanmelding om een leervraag met ons te delen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.