Bijeenkomst politieke ambstdragers met een beperking

Gepubliceerd op 19 april 2021 om 19:34

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een beperking. Om daar verandering in te brengen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Actieplan opgesteld.

Dit Actieplan is opgesteld om na de raadsverkiezingen van 2022 in ruim een derde van alle Nederlandse gemeenteraden mensen met een beperking politiek actief te hebben. Dit kan echter alleen met hulp van politieke partijen, bestuurders, mensen met een beperking zelf en hun belangengroepen.

Met dit Actieplan in het achterhoofd willen we op vrijdag 28 mei tijdens de bijeenkomst ‘Politiek actief met een beperking’, antwoorden krijgen op de volgende vraag:

‘Welke structurele acties kunnen we op regionaal niveau ondernemen zodat meer mensen met een beperking lokaal politiek actief worden?'

Doelgroep

 • Mensen met een beperking die politiek actief zijn of willen worden
 • Belangengroeperingen van mensen met een beperking
 • Gedeputeerden, wethouders, leden van het dagelijks bestuur van een waterschap
 • Statenleden, raadsleden en leden van het Algemeen bestuur van een waterschap
 • Griffiers
 • Leden van lokale (afdelingen van) politieke partijen
 • Mensen die een inclusief bestuur een warm hart toedragen

 


Programma

De dagvoorzitter is Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek en als Tweede Kamerlid in 2016 mede verantwoordelijk voor de motie die leidde tot het Actieplan. Na een korte centrale start gaan we in deelsessies met mensen uit je eigen regio op zoek naar gezamenlijke acties om de deelname van mensen met een beperking aan de politiek in jouw gemeente, provincie of waterschap te bevorderen. Na 15.00 uur is er nog gelegenheid om na te praten.

Tijdens de bijeenkomst willen we antwoorden krijgen op de volgende vragen:

 • Wat kunnen we op regionaal niveau doen zodat meer mensen met een beperking politiek actief worden?
 • Welke acties moeten we in gemeenten gaan uitvoeren om dit doel te bereiken
 • Wie moet het voortouw nemen? Welke regionale samenwerking kunnen we opzetten om het doel te bereiken?

 

13:00 – 13:30 uur

 • Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Otwin van Dijk
 • De aanpak in de provincie Gelderland, manifest door Jan Troost
 • Uitleg deelsessies

13:30 – 13:40 uur

Pauze

13:40 – 14:20 uur

 • Vier regionale deelsessies op zoek naar antwoorden op de centrale vraag voor de eigen regio
 • Toelichting werkwijze door moderator
 • Aftrap discussie door ervaringsdeskundige

14:20 – 14:30 uur

Pauze

14:30 – 15:00 uur

 • Terugkoppeling van de opgedane ideeën en plannen uit de regio-sessies door de moderators
 • Afsluiting

15:00 – 15:10 uur

Pauze

15:10 – 15:45 uur

Netwerkgelegenheid

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Zorgbelang Inclusief.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 mei via het aanmeldformulier. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegezonden. De Zoom-link voor de bijeenkomst wordt kort voor de bijeenkomst gemaild. Wij horen graag van u of wij op een bepaalde manier rekening kunnen houden met uw beperking. Er zijn in ieder geval schrijftolken en NGT-tolken aanwezig. Mocht u hiervan gebruik willen maken, laat dit dan voor 18 mei weten. Dat kunt u invullen in het aanmeldformulier. Na deze datum kunnen we dit niet meer voor u regelen. Indien u gebruikmaakt van een eigen tolk, vragen wij u dit ook aan te geven. Inhoudelijke, organisatorische of technische vragen kunt u mailen naar Bijeenkomst@minbzk.nl.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.