Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Overijssel deel 1 van 12

Gepubliceerd op 8 maart 2021 om 13:06

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Fred Kerkhof

“Statentafels, alleen die naam al!”

Fred Kerkhof van Fractie Mooi Overijssel kondigde dit interview voor StatenlidNu aan op facebook. In de rubriek Keek op de Week laat Fred Kerkhof de samenleving zien wat hij samen met zijn fractie zoal doet als Statenlid.

Mijn belevenissen als Statenlid

“Het werk van de provincie is onbekend. Ik kreeg de indruk dat inwoners geen idee hadden wat een Statenlid doet. Wat voor werk komt er op je af? Wat is een motie? Hoe werken PS en GS? In mijn wekelijkse Keek op de Week geef ik een terugblik en een vooruitblik op de week. Hier krijg ik veel reacties van inwoners op. Het is een prima instrument om met mijn achterban in gesprek te gaan. Mijn volgers begrijpen nu veel beter hoe het werkt in het provinciehuis.”

Weten wat er leeft en speelt
“De volksvertegenwoordigende taak vind ik de belangrijkste. Dit staalt of valt  met werkbezoeken afleggen. Dan hoor je wat er leeft en speelt en kun je de belangen van de inwoners goed vertegenwoordigen. Naar mijn mening heb je als Statenlid nooit voldoende tijd om werkbezoeken af te leggen. In coronatijd is dit helaas tot het minimum beperkt.”

Er gaat niets boven live vergaderen

“Onlangs hadden we een online meeting over kernenergie. Daar doen dan meer dan 100 personen aan mee. Vragen kun je stellen via de chatfunctie. Het zou veel beter zijn als we dit onderwerp live in een zaal behandelen. Het voordeel is dat je mensen tussendoor en na afloop kan opzoeken en spreken. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar wat inwoners willen. Ze hebben vaak frisse ideeën over bepaalde onderwerpen. ”

Ik sta open voor een experiment

“Om de betrokkenheid van burgers te vergroten, is begin van deze bestuursperiode geëxperimenteerd met een ander vergadermodel. Er is niks mis mee om iets vernieuwends uit te proberen. Integendeel! Maar dit experiment was echt geen succes. Ik hoorde inderdaad bij de kritische andere kant en niet onder het mom van vroeger was alles beter, want ik doe dit werk pas sinds 2015. Er werden zogenaamde Statentafels georganiseerd in plaats van de commissievergaderingen. Alleen die naam al!”

We trokken snel de stekker eruit
“We zijn er toch mee begonnen, maar al snel bleek dat het meer in de weg zat dan dat het meehielp. Het was geen handige werkwijze om door te pakken en om in gesprek met inwoners te komen. Ik was blij dat we terug gingen naar de oude werkwijze. De manier waarop wij nu vergaderen is in mijn ogen veel efficiënter. Er zijn zeker nog verbetermogelijkheden. Ik ben reuze benieuwd naar wat andere provincies doen. Ik sta ervoor open om van elkaars ervaringen te leren.”

 Bekijk de participatieladder nu eens goed.
“Dat is mijn tip voor andere provinciale staten. Vaak kun je echt stijgen op die ladder en kun je inwoners betrekken. Het liefst zo vroeg mogelijk in het proces dat je wilt gaan doen. Dus niet bij de evaluatie: Hoe vindt u dat het gegaan is? Dan ben je al te laat!”


“De nieuwe werkwijze heeft geen kans gekregen!”

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren, begon 3,5 jaar geleden als Statenlid in de provincie Overijssel. Hij maakte de vorige bestuursperiode nog 2 jaar mee. Hij vertelt over de evaluatie en het experiment van een nieuw vergadermodel.

Evaluatie werkwijze Provinciale Staten

“Aan het einde van de vorige bestuursperiode vond een evaluatie plaats naar de werkwijze van Provinciale Staten. Er werd vooral gekeken naar de verbinding met de samenleving en de kwaliteit van het debat. Uit de evaluatie kwamen verbeterpunten voor de manier waarop wij vergaderden en de effectiviteit daarvan. Na de evaluatie ontwikkelde de griffie een vernieuwende werkwijze.”

Nieuwe bestuursperiode, nieuw vergadermodel
“In de nieuwe bestuursperiode vergaderden we slechts 1 keer op de nieuwe manier. Daar kwam zoveel kritiek op, dat we ook meteen zijn gestopt. De tegenstanders waren fel en de voorstanders weinig uitgesproken. De naam Statentafels was een nieuwe naam voor de experimentele commissievergadering. Het was een label en dat zei helemaal niks over de manier van vergaderen. Het label riep veel emoties op. Het nieuwe vergadermodel heeft in mijn ogen geen kans gekregen.”

Terug bij af
“We vergaderen weer op de oude manier en  ook de oude frustraties zijn terug. Normaal gesproken ben ik de hele werkdag op het provinciehuis. De commissievergadering begint om 9.00 uur en de laatste vergadering eindigt om 21.00 uur ’s avonds. Ik ben dan 12 uur aan een stuk aan het vergaderen op zo’n dag, terwijl lang niet alle onderwerpen relevant zijn voor mij. Ik zit klem in het vergadermodel. Ik vind het jammer dat ik andere Statenleden niet kan spreken buiten de vergaderingen om. Daarnaast komt het vaak voor dat de laatste onderwerpen op de agenda ondersneeuwen door tijdgebrek.”

Dat kan veel efficiënter

“Als kleine fractie is het jongleren met tijd. Ik besteed graag energie aan die onderwerpen die voor onze partij interessant zijn. Het zou fijn zijn als je hierin meer keuzemogelijkheden hebt. Dan kun je tussen de vergaderingen door je tijd besteden aan sociaal contact en interactie met andere partijen.”

Zorg voor draagvlak en een stapsgewijze invoering

“De griffie heeft tijdens de verkiezingstijd de nieuwe manier van vergaderen uitgewerkt en ingevoerd. Het is een logisch startmoment. Maar zorg er vooral voor dat het echt gedragen wordt door de partijen. Werk daarnaast in kleine stapjes, zoals een verandertraject. Dat zijn mijn tips. Ik snak naar een andere manier van vergaderen. Ik zie dat in deze periode niet meer gebeuren. Ik denk dat we blijven doormodderen.”

Inwoners weten ons gelukkig te vinden

“Statenleden hebben in hun volksvertegenwoordigende rol contact met inwoners. De provincie organiseert werkbezoeken en dat doet de fractie zelf ook af en toe. Mensen weten je wel te vinden. Met enige regelmaat word ik gebeld of gemaild door iemand die iets wil bespreken. Vaak met onderwerpen over dieren, natuur en milieu. Daar ben ik blij mee!”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.