Online verkiezingsdebat: Groen herstel van Nederland

Gepubliceerd op 9 februari 2021 om 11:31

Gesprek decentrale overheden over de transitie

IPO, Unie van Waterschappen en VNG nodigen u graag uit voor het online verkiezingsdebat op dinsdagmiddag 9 maart van 15.30 uur tot 17.00 uur. Programma Kandidaat-Kamerleden en maatschappelijke organisaties gaan in drie rondes met elkaar in debat onder leiding van Marijke Roskam. Vanzelfsprekend kunt u als deelnemer ook actief
meedoen. 

U kunt zich tot vrijdag 5 maart aanmelden. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Per mail ontvangt u vervolgens de inloggegevens.

Plannen voor economisch herstel

Midden in de aanpak van de Corona-crisis zijn gemeenten, provincies en waterschappen al bezig met plannen voor het economisch herstel. Dit vraagt om een vergaande breed opgezette aanpak. Deze crisis biedt ook mogelijkheden om de opgaven op een duurzame wijze aan te pakken. Er wordt steeds meer gesproken over ‘Groen herstel’. Bent u benieuwd hoe de politieke partijen een groene economie voor zich zien? En hoe we hier als gemeenten, provincies en waterschappen samen met het rijk aan
willen werken? Meldt u zich dan hier aan voor het digitale debat ‘Groen herstel van Nederland’. 

Keuzes in de regionale economie

Debat Groen herstel gaat verder dan energietransitie of zelfs klimaatbeleid. Het gaat over een andere economie die eerlijk, toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het gaat over keuzes in de regionale economie: meer duurzame banen, scholing voor nieuwe opgaven. Het gaat over wonen: klimaatneutraal en klimaatbestendig bouwen, warmte en het betaalbaar houden van woonlasten voor mensen. Én het gaat over een regionale energiestrategie: hoe en waar dan? Gemeenten, provincies en waterschappen willen samen met het nieuwe kabinet de omslag in de regio naar een groen herstel maken. Hoe dragen we gezamenlijk bij aan de Europese ambitie van de Green Deal voor nieuwe economische en sociale verandering? Hoe verbinden we de klimaatopgaven met de opgaven voor wonen, economie en herstel, leefbaarheid, bereikbaarheid, landbouw en natuurbeheer? De decentrale overheden gaan graag met u in gesprek over deze transitie!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.