Update quickscan

Gepubliceerd op 18 januari 2021 om 09:21

Provincies ontwikkelen Quick Scan provinciale democratie

Pilots

Eerder ontwikkelde Democratie in Actie de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) voor gemeenten. De provincies en Democratie in Actie zullen met een externe expert deze QSLD doorontwikkelen en in een pilot onderbrengen.

Abassin Nessar, projectleider Quick Scan, programma Democratie in Actie: "Provincies Fryslân, Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Utrecht willen graag als eersten aan de slag met de Quick Scan en gaan deelnemen in de pilot. Ik ben blij met zoveel animo en kijk nu al uit naar de resultaten! Die verwachten we in de loop van 2021."

Meer weten over de quick scan? Bekijk dan de themapagina Quick Scan Lokale Democratie.

De provincies en samenwerkingsprogramma Democratie in Actie starten in januari 2021 met de ontwikkeling van een Quick Scan voor de provinciale democratie. Hiermee krijgen provincies een beeld, een soort polaroidfoto van het democratisch samenspel dat plaatsvindt in hun eigen organisaties. En tussen hun organisaties en externe partijen zoals burgers, gemeenten en bedrijven. Dat beeld is vervolgen de basis voor interessante gesprekken intern en extern en dient als input voor de verbeteragenda die provincies voor zichzelf opstellen.

Quick scan

De quick scan biedt provincies een nulmeting en geeft aanknopingspunten voor een verbeteragenda om concreet te werken aan de verbetering en vernieuwing van de provinciale democratie. Zo kan bijvoorbeeld de relatie tussen de provincie en maatschappelijke initiatieven nader worden bekeken, of ervaringen met participatie door georganiseerde burgers bij onder meer natuur- en milieubeleid in kaart worden gebracht.

Ingvar Koenders, senior beleidsmedewerker bestuurlijke organisatie, provincie Fryslân: "We zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van het instrument. Door middel van maatwerkvragen kan het eigen beleid van provincies worden voorgelegd aan georganiseerde groepen inwoners. Die kunnen ook in het hele proces meedenken. Hierdoor is het verbeteren en vernieuwen van de democratie niet enkel voorbehouden aan het bestuur en de ambtelijke organisatie. Een mooie stap!"

Pilots

Eerder ontwikkelde Democratie in Actie de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) voor gemeenten. De provincies en Democratie in Actie zullen met een externe expert deze QSLD doorontwikkelen en in een pilot onderbrengen.

Abassin Nessar, projectleider Quick Scan, programma Democratie in Actie: "Provincies Fryslân, Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Utrecht willen graag als eersten aan de slag met de Quick Scan en gaan deelnemen in de pilot. Ik ben blij met zoveel animo en kijk nu al uit naar de resultaten! Die verwachten we in de loop van 2021."

Meer weten over de quick scan? Bekijk dan de themapagina Quick Scan Lokale Democratie.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.