Volksvertegenwoordigers en de RES: hoe pak je je rol?

Gepubliceerd op 21 december 2020 om 23:56

Webinar op donderdag 14 januari van 19.30 – 20.30 uur

Wat is jouw rol als volksvertegenwoordiger bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES)? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in het proces tot de vaststelling van de RES 1.0 en daarna? Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken? Hoe kunnen we leren van ervaringen van verschillende regio’s? Deze vragen staan centraal in dit webinar.

Sprekers:

  • Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
  • Claartje Brons, waarnemend programmamanager Versterking democratie en bestuur Ministerie van BZK
  • Praktijkvoorbeelden door een (oud) griffier, een raadslid en Harold van de Velde als vertegenwoordiger vanuit de beroepsvereniging Statenlidnu.

 

Interactief

Vragen kunt u vooraf stellen, bij uw aanmelding, zodat we deze mee kunnen nemen tijdens het webinar. Vragen kunnen ook tijdens het webinar worden gesteld. Er zal een team van experts beschikbaar zijn om deze te beantwoorden.

Doelgroep

Alle volksvertegenwoordigers van de decentrale overheden; raadsleden, statenleden, AB leden griffiers en iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van de RES.

Achtergrond

In de RES – Regionale Energiestrategie -  staat hoe een regio invulling geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het gaat om de afspraken die gemaakt zijn aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De regio’s bestaan uit gemeenten, provincies en waterschappen. In 30 regio’s  werken zij samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, ondernemers en inwoners aan een plan waarin de volgende 3 onderdelen worden beschreven:

  • De opwekking van duurzame elektriciteit;
  • De warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
  • De benodigde opslag en energie infrastructuur.

Op 1 oktober leverden de regio’s de concept-RES in bij het Nationaal Programma RES. , Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan een kwantitatieve analyse van de RES’en. Deze wordt op 1 februari 2021 openbaar.  In alle RES-regio’s zijn de volksvertegenwoordigers betrokken geweest bij de totstandkoming van de concept-RES. Er is vaak gekozen voor de wensen- en bedenkingen procedure en sommige regio’s hebben de concept-RES laten vaststellen door hun volksvertegenwoordigers. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES 1.0 wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen. Op dit moment zijn de regio’s druk bezig met participatietrajecten en de vormgeving van het besluitvormingsproces in aanloop naar juli 2021. De volksvertegenwoordigers hebben hierbij een belangrijke rol.

Het webinar wordt georganiseerd door het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.