Tijdelijke wet digitale beraadslaging verlengd

Gepubliceerd op 18 december 2020 om 23:46

In haar eindrapport concludeert de Evaluatiecommissie dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aan de verwachtingen heeft voldaan. De doelstelling is gehaald om op decentraal niveau digitale vergaderingen van de volksvertegenwoordigingen mogelijk te maken die in grote lijnen cyberveilig en rechtmatig zijn.

Ook concludeert de commissie dat de Tijdelijke wet een gemengd beeld laat zien op de politiek-bestuurlijke effecten die de Tijdelijke wet heeft gehad op vergaderingen van volksvertegenwoordigende organen. De commissie meent zowel negatieve als positieve effecten te zien.

Uit het evaluatierapport blijkt dat fysiek vergaderen ook in de praktijk de voorkeur blijft houden, al wordt wel nagedacht over een permanente regeling voor bijzondere gevallen. Dat schrijft minister Ollongren ook in een brief aan de Kamer. 

Het formele besluit tot verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is gepubliceerd. Daarmee is de wet verlengd tot in elk geval 1 maart 2021. Het besluit is hier te vinden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.