Goede volksvertegenwoordiging vergt een investering

Gepubliceerd op 20 maart 2018 om 18:54

De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft vandaag haar advies 'Voor een publieke zaak' gepubliceerd. Statenlidnu is het eens met de Raad voor het Openbaar Bestuur dat iedereen lid moet kunnen worden van provinciale staten en andere volksvertegenwoordigingen. Statenlidnu onderschrijft de constatering dat door de combinatie van werk, zorgtaken of de privé situatie de tijdsinvestering voor veel mensen niet op te brengen is. Dit moet anders. De keuze die de ROB maakt is echter niet realistisch.

Het standpunt van de ROB dat het Statenlidmaatschap voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat er meer geïnvesteerd moet worden in een goede toerusting van Statenleden (griffie, rekenkamer, fractieondersteuning en scholing) wordt onderschreven door Statenlidnu. Statenlidnu vindt het echter een illusie om te denken dat het mogelijk is de tijdsinvestering van een statenlid te beperken tot 8 – 12 uur per week zoals de ROB suggereert. Alleen al het invullen van het volksvertegenwoordigerschap vergt een hogere tijdsinvestering.

De kaderstellende en controlerende rol van de staten kunnen niet overgenomen worden door de griffie en de rekenkamer, wel kunnen de staten hierin meer en beter ondersteund worden. Ook opleiding van de statenleden speelt hierin een belangrijke rol. De ROB gaat echter geheel voorbij aan de politieke component van de kaderstellende en controlerende rol van de staten.

Statenlidnu is ook voor maatwerk om statenlidmaatschap en werk te combineren. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat de wet een betere minimale basis voor burgerschapsverlof gaat bieden. Statenleden kunnen nu alleen verlof krijgen voor de staten- en commissievergaderingen en dus niet voor hun volksvertegenwoordigende werk. Bovendien moet dit wettelijk recht soms  afgedwongen worden via de rechter. De vergaderingen zijn slechts een klein deel van tijdsbesteding van een statenlid. Statenlidnu is het daarom dus niet eens met de constatering van de ROB dat de bestaande regelingen op dit punt voldoende zijn.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.