Webinar Energietransitie 8 februari 19.30-20.30 uur

Gepubliceerd op 15 januari 2024 om 14:07

In Provinciale Staten wordt er volop gedebatteerd over energievraagstukken: een overvol stroomnetwerk, nieuwe vormen van opwekking en de inpassing in het landschap. Alle ontwikkelingen op dit onderwerp nemen een vlucht. Een paar jaar terug hebben alle Provinciale Staten Regionale Energie Strategieën (RES) vastgesteld en nu wordt volop gewerkt aan de uitvoering en in sommige provincies aan een nieuwe versie, de RES 2.0 Herijking.

Voor u als Statenlid is de RES een stukje van de grote energiepuzzel. Hoe ziet die totale puzzel eruit, wat is de samenhang met andere plannen en vooral: hoe kunt u als Statenlid grip houden op deze belangrijke ontwikkelingen? Volg het webinar van Statenlidnu in samenwerking met het Nationaal Programma RES en het IPO op 8 februari van 19.30-20.30uur!

We scheppen eerst samen met Peter Schmeitz (manager Energie en Leefomgeving bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Marieke Hofstee (programmamanager klimaat en energie bij het IPO) orde in de “energiechaos”. Hoe hangen diverse onderwerpen en plannen met elkaar samen?

Vervolgens staan we stil bij het overvolle stroomnetwerk, netcongestie, met Eelco de Vink (gebiedsregisseur Energietransitie bij Stedin). Wat is netcongestie precies en wat kun je eraan doen? Hebben Staten een rol en welke is dat? We verkennen de mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Samenwerking staat centraal bij de energietransitie want Provinciale Staten besluiten er niet zelfstandig over. In de RES-regio’s werken provincies, gemeenten en waterschappen samen vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid. Met Peter Kerris (Statenlid in Gelderland) gaan we in gesprek over dilemma’s bij deze samenwerking en hoe u als Statenlid in de soms weerbarstige praktijk een goede rol kan vervullen.