In gesprek met adviesraden voor Provinciale Staten tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 oktober tijdens het IPO-congres

Gepubliceerd op 18 september 2023 om 12:20

Op dinsdag 3 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van Statenlidnu tijdens het IPO-congres van 14.15 – 15.15 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis Zuid-Holland.

 

Met drie bijzondere gasten van adviesraden die voor Provinciale Staten relevant zijn:

  • Commissaris van de Koning dhr. Polman, voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur.
  • dhr. Poppe, raadslid van de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur.
  • dhr. Van der Steen, raadslid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

 

Het bestuur van Statenlidnu nodigt haar leden van harte uit voor deze vergadering. U kunt zich hieronder aanmelden. 

 

Op 27 maart 2023 verscheen het gezamenlijke advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De drie raden adviseerden het kabinet dat er een andere aanpak voor regionaal beleid nodig is. Ook hebben de drie adviesraden afzonderlijk interessante rapporten opgesteld over andere thema’s die relevant zijn voor Provinciale Staten. Wat kunt u als Statenlid met de adviezen van de adviesraden? Wat betekenen deze voor uw rol in Provinciale Staten en hoe kunt u ze betrekken bij uw kaderstellende rol? Tijdens dit interactieve onderdeel neemt Statenlidnu u mee en gaan we in gesprek met de vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden om antwoord te krijgen op deze vragen.