Ondersteuningsteam on Tour: in gesprek met raadsleden, Statenleden, gedeputeerden, wethouders, burgemeesters, commissarissen van de Koning en griffiers

Gepubliceerd op 13 juli 2023 om 09:57

Bijna een jaar geleden is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur een tour gestart langs gemeenten en provincies om hen te ondersteunen bij agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers. Inmiddels zijn 200 gemeenten en de 12 provincies benaderd en lopen er in allerlei gesprekken met burgemeesters, commissarissen van de Koning en griffiers.

 

Het doel van de tour is om eind 2024 uiteindelijk tweehonderd van de 342 gemeenten en de twaalf provincies te hebben bezocht met als oogmerk: het gesprek te voeren of politieke ambtsdragers zich bewust zijn van agressie en intimidatie en waar zij de grens trekken. De gemeenten en provincies krijgen eerst een brief met een uitnodiging voor een bijeenkomst, waarna ze ook telefonisch worden benaderd voor een verkennend en oriënterend gesprek met burgemeester/commissaris van de Koning en griffier. Inmiddels zijn tweehonderd gemeenten benaderd, verdeeld over zes provincies. De meeste gemeenten zijn benaderd in Brabant (56 gemeenten), Zuid-Holland (50) en Limburg (31). In die laatste provincie is nog een belactie bezig. De overige provincies staan voor de komende maanden op het programma. Ook zijn de 12 provincies benaderd en zijn er inmiddels al zeven gesprekken gevoerd met de commissaris van de Koning en de Statengriffier.

Aanbod van het ondersteuningsteam

Wat het Ondersteuningsteam de gemeenten en provincies biedt is allereerst oriënterende gesprekken met de burgemeester/commissaris van de Koning en griffier. Wat speelt er in de gemeente of provincie? Is er al een agressieprotocol? Werkt de gemeente of provincie al met een gedragscode?

Daarna biedt het Ondersteuningsteam de gemeente en provincie aan om terug te komen om een avond te houden voor de gemeenteraadsleden/Statenleden en de leden van het college rond het thema agressie. Het doel is in dat gesprek, met de inzet van experts, het gesprek te voeren waar en wanneer raadsleden/Statenleden en collegeleden de grens trekken als het gaat om agressie en of zij zich bewust zijn van hoe er wordt omgegaan met agressie en intimidatie.  

Bijeenkomst 

Het Ondersteuningsteam organiseert, begeleidt en bekostigt deze bijeenkomst, die helemaal is afgestemd op de behoeften en wensen van de betreffende gemeente of provincie. Inmiddels hebben veertien gemeenten een bijeenkomst of training gehad voor de gemeenteraad en collegeleden. Ook heeft er een training plaatsgevonden voor de Statenleden en collegeleden in Zeeland via Statenlidnu en het OTWB en zijn er inmiddels al in zes andere provincies deze trainingen voor Statenleden en collegeleden gepland. Ook hebben de Statengriffiers een training gevolgd over hoe te handelen bij agressie en intimidatie en om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Wilt u meer weten over wat er allemaal loskomt op zo’n avond? Lees het interview met Caroline Koetsenruijter.

"Agressie en intimidatie accepteren we niet."

Extra aanbod

Mocht er na afloop van het gesprek met raad/staten en collegeleden behoefte zijn aan meer, dan biedt het Ondersteuningsteam ook de mogelijkheid om trainingen of een verdiepingsbijeenkomst te organiseren. Dit kunnen zowel trainingen zijn voor de hele gemeenteraad/staten als op het individuele raadslid/statenlid, wethouder/gedeputeerde of burgemeester/commissaris van de Koning gericht. De eventuele kosten voor deze extra verdiepingsronde over hoe om te gaan met agressie en intimidatie zijn voor rekening van de gemeente of de provincie. 

Eerste gesprekken gevoerd

In 79 gemeenten zijn al eerste gesprekken geweest of staan gepland. De meeste interesse is er in Drenthe waar 83 procent van de gemeenten al eerste gesprekken heeft gehad of gepland. In Utrecht is dat 73 procent van de gemeenten, in Overijssel 44 procent. In Noord-Brabant heeft al 37,5 procent van de gemeenten een eerste gesprek gehad of gepland en in Zuid-Holland 32 procent. Voor 63 gemeenten wacht het Ondersteuningsteam nog op een reactie van de burgemeester of griffier naar aanleiding van de belactie. Slechts 35 gemeenten hebbenaangegeven geen interesse te hebben in het aanbod van het Ondersteuningsteam.

Provincies

Ook worden er gesprekken gevoerd met de Commissarissen van de Koning en de Statengriffiers. Tot nu toe zijn er zeven gesprekken geweest en staan er nog twee in de planning. Met drie wordt er nog een afspraak gepland.

Vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden en gedeputeerden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) steun. 

Het Ondersteuningsteam bestaat uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen en biedt een luisterend oor en persoonlijk advies. Het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur is een samenwerkingsverband van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wanneer u te maken krijgt met agressie en intimidatie kunt u 24/7 contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-3738314. U komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen.