Animatie Statenleden: hoe om te gaan met agressie en intimidatie

Gepubliceerd op 23 maart 2023 om 19:56

Statenleden vervullen een belangrijke rol in de democratie, maar kunnen helaas in hun publieke functie te maken krijgen met agressie en intimidatie, ook online. Dit kan grote impact hebben op hun mentale gezondheid en functioneren.

 

Om hen hierbij te helpen hebben Statenlidnu en Netwerk Weerbaar Bestuur een animatie ontwikkeld, zodat Statenleden leren wat ze hiertegen kunnen doen, hoe ze ermee om kunnen gaan en bij wie ze terecht kunnen voor hulp en steun.

 

Meer informatie:

Bekijk de dossierpagina agressie of intimidatie.