Symposium en lancering Handboek voor Statenleden

Gepubliceerd op 23 december 2022 om 11:26

Op woensdagavond 25 januari 2023 van 19.30 - 21.00 uur organiseert Statenlidnu, samen met de auteurs van het Handboek voor Statenleden, een online symposium over de veranderende rol van de provincies. We nodigen Kandidaat-Statenleden, Statenleden en commissieleden van harte uit dit online symposium bij te wonen.
 
Online symposium ‘Provincies als probleemoplosser?’
Zo’n 10 jaar geleden stelde het toenmalige kabinet voor om provincies te laten fuseren en vijf landsdelen te maken. Ook zouden de taken ingeperkt moeten worden door het inzetten van een gesloten huishouding. Anno 2023 is de provincie echter niet meer weg te denken voor het huidige kabinet. Of het nu gaat om de woningbouw, natuur, stikstof of energie, voor veel grote onderwerpen wordt de provincie als probleemoplosser ingezet. Maar is dat een goede zaak? En wat betekent dat voor de rol van Provinciale Staten? En hoe geef je je Statenlidmaatschap vorm gelet op deze ontwikkelingen?

Lancering Handboek voor Statenleden
Tijdens dit online symposium wordt aan minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het eerste exemplaar van het nieuwe Handboek voor Statenleden aangeboden. Alle 570 Statenleden ontvangen, bij hun beëdiging, het nieuwe Handboek van Statenlidnu cadeau.