Webinar financieringssystematiek en ontwikkelingen provinciaal belastinggebied

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 09:42

Momenteel zijn er volop ontwikkelingen rond de belangrijkste inkomstenbronnen van de provincies. In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden. Het provinciaal belastinggebied zal veranderen door de invoering van 'Betalen naar gebruik'. En de financiering van de transitie-opgaven vindt in toenemende plaats via grote incidentele fondsen.

 

In deze webinar die samen met het IPO wordt georganiseerd, gaan Hergen Vorenkamp, Financieel Strateeg bij Provincie Overijssel en Vincent Janssen, Statenlid Utrecht in op de complexe samenhang tussen de genoemde inkomstenbronnen. U wordt meegenomen in de laatste ontwikkelingen en wat dit voor uw rol als Statenlid betekent. Deze webinar is een vervolg op de webinar die we op 31 mei organiseerden in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het IPO over de toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen.

 

Wanneer: 8 december van 19.30-20.30 uur online
Wie: Statenleden, commissieleden en Statengriffie