Nationaal Statenledenonderzoek

Daadkracht voert sinds 2010 een trendonderzoek uit naar de tijdsbesteding, werkzaamheden en honorering van Provinciale Statenleden. De edities van het Nationaal Statenledenonderzoek laten zien dat Statenleden, net als Raadsleden, steeds meer uren aan hun politieke ambt besteden, en dat ook zij steeds meer moeilijkheden ervaren om hun Statenwerk te combineren met een betaalde baan, eigen bedrijf of opleiding.

 

https://www.daadkracht.nl/over-ons/onderzoek/nationaal-statenledenonderzoek/