Vrijdag 13 oktober 13:30 - 17:30 | Finalebijeenkomst Battle of Concepts

Raadzaal in Stadhuis Utrecht - Korte Minrebroederstraat 2 Utrecht - Vind jij het ook belangrijk dat er meer jonge mensen bij de lokale politiek betrokken worden? En ben je benieuwd naar verrassende ideeën hierover? Kom dan naar deze bijeenkomst. De Battle of Concepts is uitgezet in opdracht van het ministerie van BZK. Belangstelling: meld je dan voor 1 oktober aan via politiekeambtsdragers@minbzk.nl onder vermelding van je naam, functie en organisatie.

Dinsdag 28 november 16:30 - 19.30 | Integriteit in de avond 

Mammomi, Mariaplaats 14,  Utrecht - Deelname is gratis voor leden van Statenlidnu. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd samen met het CAOP, Raadslid.nu en de Vereniging Belangenbehartiging Algemeen Bestuursleden Waterschappen en de Vereniging van Griffiers. Meer informatie of aanmelden via integriteit@caop.nl. Vermeld bij de aanmelding dat u statenlid bent en de naam van uw provincie. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het aantal kaarten is beperkt. Als u zich afmeldt nà 14 november 2017 of als u de bijeenkomst niet bijwoont zonder zich af te melden worden een bedrag van € 50,- in rekening gebracht voor gemaakte kosten. 

Vrijdag 15 december 15.00 - 18.00  | Algemene Ledenvergadering gevolgd door netwerkactiviteit met spreker

Locatie nog  te bepalen - Tweede algemene ledenvergadering van Statenlidnu. Op de agenda in ieder geval: verkiezing bestuursleden, vaststellen begroting 2018. Meer informatie over profielen voor de bestuursleden, procedures, enz. volgt binnenkort.