Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

15 oktober 2021

Nieuwe masterclass Macht en tegenmacht in het provinciebestuur

De masterclass bestaat uit drie online sessies, waarin naast uitleg juist ook ruimte is voor Statenleden om ervaringen, strategieën en inzichten uit te wisselen. Dergelijke interactie rondom een duidelijk belijnd thema viel namelijk erg in de smaak bij Statenleden die de eerdere masterclasses volgden. De docenten zijn Harmen Binnema en Hans Vollaard, die eerder in 2020 en 2021 een aantal zeer gewaardeerde masterclasses verzorgden voor Statenleden in opdracht van Statenlidnu.

Lees meer »
9 oktober 2021
22 september 2021
14 september 2021

Aangepaste tijden ALV + aanmeldlink

De Algemene Ledenvergadering vangt aan om 19:30 tot 20:45 en vindt volledig digitaal plaats. Het bestuur was voornemens het fysiek te laten plaatsvinden alvorens het IPO-congres, echter is dit uitgesteld tot volgend jaar. Aangezien het bestuur de leden toch een boeiende ALV wil aanbieden, vindt het digitaal plaats.

Lees meer »
7 september 2021

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Drenthe deel 7 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Lees meer »
24 augustus 2021

Enquête evaluatie rechtspositie

Bent u politieke ambtsdrager, bent u betrokken bij de uitvoering van dit rechtspositiebesluit, of heeft u op een andere manier met dit besluit te maken (gehad)? Dan vragen wij u deze enquête in te vullen.

Lees meer »