Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

7 februari 2022

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Limburg deel 10 van 12

Geert Frische is voor de vijfde periode Statenlid voor het CDA in Limburg. De provincie Limburg vormde geen coalitie en heeft deze bestuursperiode een extraparlementair college. Gedeputeerden zitten niet namens een partij in het college. Voor plannen zoeken ze wisselende meerderheden in het Limburgs parlement. Geert Frische is naast Statenlid ook al zo’n negen  jaar wethouder voor de gemeente Echt-Susteren.

Lees meer »
20 januari 2022

Collectieve norm tegen agressie en intimidatie nu ook specifiek voor Statenleden

Factsheet Agressie of intimidatie tijdens jouw werk in de Staten? Melden helpt!De collectieve norm tegen agressie en geweld is uitgewerkt tot een praktische factsheet voor Statenleden. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk waarom de collectieve norm belangrijk is voor het Statenwerk en wat Statenleden en commissieleden kunnen doen als zij met agressie en/of intimidatie geconfronteerd worden. De factsheet kan door Statenleden en commissieleden zelf gebruikt worden, maar ook door de griffier, commissaris van de Koning, of secretaris verspreid worden binnen de organisatie. De factsheet is te raadplegen in de leeromgeving voor Statenleden in het menu Essentials bij het thema Weerbaarheid en integriteit.

Lees meer »
18 januari 2022
24 december 2021
21 december 2021
20 december 2021

Wegwijs in de rol van toezichthouder

Onder het motto 'Bezint eer u begint' houdt Bestuurderscentrum-Academy in samenwerking met Maastricht University, Statenlidnu en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een (online) bijeenkomst waar de deelnemers wegwijs gemaakt worden in de wereld die toezicht houden heet. Deze sessie is specifiek gericht op volksvertegenwoordigers. De inhoud van deze bijeenkomst is gebaseerd op de vier kerntaken van een toezichthouder: het houden van toezicht op de algemene gang van zaken het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB het geven van advies het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders Diverse aspecten komen aan bod zoals ethische dilemma’s, integriteit, financieel en strategisch toezicht houden, risicomanagement, bestuurdersaansprakelijkheid, governancecodes, boardroomdynamiek en de ontwikkelingen in het toezicht houden. 

Lees meer »