Agenda

Dinsdagavond 13 juni Webinar Stikstof 19.30-20.30 uur

Donderdagavond 22 juni Algemene Ledenvergadering Statenlidnu 19.30-20.30 uur en presentatie Meindert Smallenbroek Unie van Waterschappen

Dinsdagavond 27 juni en 4 juli Training Snellezen & mindmappen van totaal 2 sessies 18.00-22.00 uur


Dé vereniging voor Statenleden!

Statenlidnu is dé Nederlandse Vereniging voor Statenleden en vormt het landelijk netwerk van Statenleden. Het doel van Statenlidnu is Statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te brengen onder het motto Statenleden in beeld.

 

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Bijna 90% van alle Statenleden is lid van Statenlidnu.

Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

3 maart 2023

Politieke participatie door mensen met een beperking

Deelname aan politiek en bestuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Zij nemen naar verhouding erg weinig deel aan politieke activiteiten, in wijk- of dorpsraden en in belangengroepen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil kennisdeling en onderlinge contacten stimuleren om hier verandering in te brengen. Voor de democratie is het immers belangrijk dat iedereen mee kan doen en zich vertegenwoordigd voelt.Wilt u hier meer over weten? Klik hier.

Lees meer »
25 februari 2023

'Politici moeten naar de burger toe bewegen'

Een woedende menigte, een man die hem achterna zit of de ellende op social media. Jan Daenen, Statenlid in Gelderland, wordt er niet snel warm of koud van. Ten allen tijden probeert hij het gedrag van de boze burger te begrijpen. ‘Meer bewustzijn over wat intimidatie werkelijk is, is hard nodig.’

Lees meer »
21 februari 2023
18 februari 2023

'Als we vooruit willen, moeten we bruggen bouwen'

Vier jaar geleden begon ze enthousiast als Statenlid in Overijssel. Nu gaat Renilde Huizenga als D66-lijsttrekker voor een tweede termijn. Ze zag het debat verharden en intimidatie en agressie toenemen. Er is maar één oplossing om het tij te keren: de verbinding zoeken. Zowel met de inwoners als met collega-Statenleden.

Lees meer »

Vergoeding reiskosten en parkeerkosten voor commissieleden

Commissieleden hebben naast Statenleden voortaan ook recht op een vergoeding voor reiskosten die ze maken voor reizen buiten de provincie, omdat het wenselijk is dat commissieleden, net als Statenleden, ook buiten de provincie dienstreizen kunnen maken die voor vergoeding in aanmerking komen. Bovendien hebben Statenleden en commissieleden voortaan recht op vergoeding voor parkeerkosten, stallingkosten, tolkosten of veerkosten, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken.

Lees meer »
11 februari 2023

'Spreek je uit tegen agressie en intimidatie'

Als voorzitter van Statenlidnu hoorde Harold van de Velde regelmatig verhalen van collega’s die met agressie of intimidatie te maken hadden gehad. Afgelopen zomer werd hij zelf het mikpunt. ‘Als we onze mond blijven dichthouden, wordt het alleen maar erger.’

Lees meer »