Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

16 juli 2018

Één derde statenleden geconfronteerd met agressie en geweld

Uit de monitor Agressie en Geweld die door I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd blijkt dat één derde van de statenleden het afgelopen jaar geconfronteerd is met agressie en geweld als gevolg van de werkzaamheden als statenlid. Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) reageert geschokt 'Het is onacceptabel dat statenleden hier mee te maken hebben. Als samenleving moeten we het juist enorm waarderen dat mensen zich met hart en ziel inzetten voor de publieke zaak. Je kan van mening verschillen, dat mag en dat is ook goed, maar agressie en geweld kan én mag nooit getolereerd worden'. 

Lees meer »
6 juli 2018

Tweederde van de statenleden vindt vergoeding te laag

Ruim driekwart van de Statenleden (76,6%) geeft in 2017 aan de vergoeding voor het Statenwerk te laag te vinden. De ontevredenheid over de vergoeding is daarmee gestegen sinds 2013. Toen gaf 63% van de Statenleden aan de vergoeding ontoereikend te vinden. Dit blijkt uit het derde Nationaal Statenledenonderzoek van onderzoeksbureau Daadkracht. 

Lees meer »

Nationale Statenledenonderzoek 2017

In het provinciehuis van Gelderland is het 3e Nationale Statenledenonderzoek door Daadkracht aangeboden aan Statenlidnu, Bob Roelofs (namens de griffiers), Kees van Baak, vice-voorzitter van Provinciale Staten in Gelderland en Huri Sahin, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 

Lees meer »
15 juni 2018

Reactie Statenlidnu op consultatie Amvb

In haar reactie vraagt statenlidnu aandacht voor de reiskosten van (duo-) commissieleden, de mogelijkheid voor een vergoeding voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en de vergoeding.Statenlidnu constateert dat met dit traject een pakket aan arbeidsvoorwaarden wordt gerealiseerd, dat voor de verschillende volksvertegenwoordigers zo veel mogelijk gelijk is en dat transparant, uitlegbaar en zo eenvoudig mogelijk in de uitvoering is.

Lees meer »
21 mei 2018

Presentatie Zakboek Statenleden - Toespraak Harold van de Velde

Vandaag is het een bijzonder moment voor de auteurs van het Zakboek Statenleden. Maandenlang is er met man en macht gewerkt aan een gereedschapskist voor het betere statenwerk. Het resultaat mag er zijn! Nu is het aan een Statenlid zelf om de inhoud tot zich te nemen en te zorgen voor het betere statenwerk. Mevrouw Broekers-Knol heeft al een beeld geschetst dat Statenleden niet alleen provinciale ankers heeft, maar ook de samenstelling van de Eerste Kamer is afhankelijk van wat er in de Provincies gebeurt. Deze getrapte verkiezingen zullen volgend jaar ook veel aandacht krijgen nu er weer een nieuwe Regering in de zetels zit. Echter zijn die camera's en journalisten na 20 maart 2019 weer verdwenen. Dan is het aan al die 570 Statenleden om vier jaar lang hun Statenwerk goed te doen en hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol uit te oefenen. En dat in een omgeving van een middenbestuur die in 2018 steeds belangrijker aan het worden is. Kijk naar het IBP, het Interbestuurlijk programma, dat recent is ondertekend door het Kabinet samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Het is goed dat een aantal jaren terug de Provincies haar taken heeft scherpgesteld.Statenleden voeren hun drie rollen uit op de 7 kerntaken:

Lees meer »