Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

23 mei 2022

5 jaar Statenlidnu!

Sterke Statenleden betekenen sterke Provinciale Staten, sterke provinciebesturen en daarmee een sterke democratie.’ Dat zei toenmalig voorzitter Huri Sahin bij de start van Statenlidnu op 1 juli 2017. In de Statenzaal van het provinciehuis in Overijssel. Dankzij de inspanningen van een aantal enthousiaste Statenleden en toenmalig CdK en voorzitter van het IPO Ank Bijleveld was een eigen beroepsvereniging geboren. Een vereniging voor en door Statenleden. Om krachten te bundelen, bekwaamheid te bevorderen en belangen te behartigen.Nu, vijf jaar later, is de vereniging niet meer weg te denken en hebben we mooie dingen bereikt voor onze leden. Graag vieren wij samen met u deze verjaardag. Enerzijds om elkaar te ontmoeten en anderzijds om weer nieuwe kennis aan uw brein toe te voegen. Meld u nu aan voor 27 juni!

Lees meer »
20 mei 2022

Webinar De toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen

Op 31 mei van 19.30 - 21.00 uur organiseert Statenlidnu een interessante webinar over de herijking van het Provinciefonds en de toekomst van provinciale belastingen. Dat doen we samen met het IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Een actueel onderwerp voor alle Statenleden. De gezamenlijke provincies en het ministerie BZK zijn op dit moment gezamenlijk bezig met een traject dat moet leiden tot een herijking van het verdeelmodel van het provinciefonds. Met behulp van het verdeelmodel wordt de hoogte van de uitkering per provincie bepaald. Het adviesbureau Cebeon voert deze herijking sinds de zomer van 2021 uit in opdracht van het ministerie van BZK. Rien Bruins van Cebeon zal de achtergrond van de herijking en de stand van zaken om tot een nieuw verdeelmodel komen toelichten.

Lees meer »
28 april 2022

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Flevoland deel 12 van 12

In 2016 deed de provincie Flevoland, onder leiding van Jacques Wallage, onderzoek naar vernieuwende werkwijzen. Hieruit kwamen zeven adviezen voor een constructieve dialoog. Franco Achtien is Statenlid voor de VVD. Judith Goudriaan is Statenadviseur. Zij geven een toelichting en hun visie op een aantal verbeteringen, waaronder rapporteurschap, startnotities en de gebiedstafels.

Lees meer »
26 april 2022

Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers buigt zich als eerste over vergoedingen Statenleden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van de voorzitter en leden voor het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Voormalig SER-voorzitter prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan wordt benoemd tot voorzitter van het college. Het onafhankelijke college gaat advies geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.

Lees meer »
25 april 2022

Statenlidnu is op zoek naar een nieuw bestuurslid en penningmeester!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar een nieuwe bestuurslid in verband met het aftreden van een bestuurslid die gestopt is als Statenlid. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor alle Statenleden in Nederland. We vergaderen één keer per maand als bestuur. Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit als Statenlid iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu via info@statenlidnu.nl

Lees meer »
8 april 2022

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Utrecht deel 11 van 12

Nelly de Haan woont in Amersfoort en is voor de tweede periode Statenlid voor de ChristenUnie in de provincie Utrecht. Ze werkte in de jeugdzorg en werd als expert gevraagd in de fractie van de ChristenUnie om mee te denken over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente. Zo rolde ze de politiek in. In haar vrije tijd doet Nelly veel vrijwilligerswerk voor de kerk, school en sportverenigingen. 

Lees meer »