Waarom lid worden?

Het behartigen van de belangen van Statenleden heeft versterking nodig.

Zo is de vergoeding voor een Statenlid op dit moment niet in verhouding tot de tijd die een Statenlid besteedt aan de invulling van het Statenlid-maatschap. Veel Statenleden moeten minder werken om de taken als Statenlid goed uit te kunnen voeren. De hoogte van de Statenvergoeding is hiermee niet in balans.

Naast de hoogte van de vergoeding kan uw positie ook worden versterkt door betere secundaire voorwaarden, zoals het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de Provinciale Staten. Ook het bevorderen van de deskundigheid over nieuwe wet- en regelgeving draagt bij aan het versterken van uw positie.

Als beroepsvereniging wil Statenlidnu samen met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en de Vereniging van Griffiers een positieve gesprekspartner zijn van het Rijk en zet ze zich in voor de belangen van Statenleden.

Contributie

Provinciale Staten kunnen gezamenlijk  als collectief lid worden.  Het lidmaatschap bedraagt dan per Statenlid € 95,- per jaar.

Provinciale Staten van Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland zijn niet gezamenlijk lid, daarvoor is voor Statenleden een individueel lidmaatschap mogelijk. Het individueel lidmaatschap bedraagt € 145,- per jaar.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u terecht bij uw statengriffier, want op grond van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden vergoedt de Provincie de contributie van de beroepsvereniging Statenlidnu.

 

De volgende provincies zijn als Provinciale Staten gezamenlijk lid van Statenlidnu:

 • Limburg
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Drenthe
 • Fryslân
 • Flevoland
 • Overijssel
 • Groningen

De volgende provincies zijn niet gezamenlijk lid van Statenlidnu. Statenleden kunnen zich individueel aanmelden via onderstaand formulier:

 • Brabant
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Gelderland

Lid worden?