Meld je aan! Online workshop: meerwaarde van digitale participatie

Gepubliceerd op 18 januari 2022 om 12:27

Datum

Datum: 15 februari
Tijd: 20:00 - 21:15 uur

Digitale participatie van inwoners en organisaties bij de maatschappelijke opgaven van vandaag zoals de energietransitie en de woningbouwopgave biedt provincies veel meerwaarde voor de lokale democratie. Ten eerste biedt het een extra (digitaal) kanaal om de standpunten, ideeën en oproepen uit de samenleving inzichtelijk te maken. Dit is een nuttige aanvulling op de bestaande fysieke contacten en kanalen die Provinciale Statenleden hebben in de samenleving. Ten tweede biedt het inwoners en organisaties een mogelijkheid om wanneer het hen uitkomt ideeën aan te dragen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het programma Democratie in Actie (BZK/VNG) heeft de afgelopen jaren veel gemeenten en provincies geholpen bij het toepassen van digitale participatie.

Sprekers

Tijdens deze workshop zetten Jeroen Bruijns (projectleider digitale democratie VNG) en Dion Coomans (beleidsmedewerker BZK) de highlights van digitale participatie uiteen. Liesbeth van de Wetering, programmamanager kwaliteit openbaar bestuur voor de Provincie Groningen, illustreert aan de hand van actuele voorbeelden de meerwaarde die digitale participatie heeft op provinciaal niveau. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de potentie van digitale participatie.

Tijdens deze workshop willen we Statenleden en commissieleden uit heel het land kennis laten maken met digitale participatie en de meerwaarde die dit heeft voor de provinciale democratie. Als voorproefje vindt u via deze link het Groningse voorbeeld ‘Provinciedeal Digitale Democratie’ waar de provincie inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden oproept om hun ideeën over de toekomst van Groningen te delen. Met deze oproepen en ideeën wordt de Omgevingsvisie mede vormgegeven. Zo hebben inwoners direct invloed op de toekomstige inrichting van Groningen.

Via deze link of onderstaande button kunt u zich aanmelden voor deze online workshop. De digitale zoomlink voor deelname ontvangt u een aantal dagen voorafgaand aan de workshop.

Graag tot 15 februari!

 

Statenlidnu, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van BZK


Jeroen Bruijns

Dion Coomans

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.