Online workshop: meerwaarde van digitale participatie

Gepubliceerd op 29 november 2021 om 14:19

Datum: 15 februari
Tijd: 20:00 - 21:15 uur

 

Digitale participatie van inwoners en organisaties biedt provincies en daarmee als hoogste vertegenwoordigde orgaan de Provinciale Staten veel meerwaarde voor de lokale democratie. Ten eerste biedt het een extra (digitaal) kanaal om de standpunten, ideeën en oproepen uit de samenleving inzichtelijk te maken. Dit is een nuttige aanvulling op de bestaande fysieke contacten en kanalen die Provinciale Statenleden hebben in de samenleving. Ten tweede biedt het inwoners en organisaties een mogelijkheid om wanneer het hen uitkomt ideeën aan te dragen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het programma Democratie in Actie (BZK/VNG) heeft de afgelopen jaren veel gemeenten en provincies geholpen bij het toepassen van digitale participatie.

Sprekers

Tijdens deze workshop zetten Jeroen Bruijns (projectleider digitale democratie VNG) en Dion Coomans (beleidsmedewerker BZK) de highlights van digitale participatie uiteen. Ook is er een provinciaal voorbeeld waarna wij met elkaar in gesprek gaan over de potentie van digitale participatie. Meld je nu aan!


Jeroen Bruijns

Dion Coomans

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.