Toegevoegde stukken ALV

Gepubliceerd op 9 oktober 2021 om 17:39

Beste Statenleden,

Graag herinneren we u aan de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. 

Locatie: Digitaal vergadersysteem. Link volgt nadat u zichzelf heeft aangemeld.
Datum: 19 oktober 2021
Tijd: 19:30 - 20:45


Benodigde stukken


Agenda

 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Vaststellen verslag vorige vergadering.
 • Actualisatie Statuten.
 • Activiteiten 2022.
 • Mondelinge toelichting penningmeester.
  • a. Vaststellen begroting 2022.
  • b. Vaststellen contributie 2022.
  • c. Verzoek leden kascommissie.
 • Stand van zaken vergoedingen.
 • Mondelinge toelichting Giedo Jansen en Hans Vollaard.
  • a. Provinciaal en Waterschapskiezersonderzoek 2020.
  • b. Basismonitor Politiek Ambtsdragers 2021.
 • Rondvraag en sluiting.

Graag tot dan!
 

Harold van de Velde
Voorzitter Statenlidnu

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.