Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Drenthe deel 7 van 12

Gepubliceerd op 7 september 2021 om 14:41

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.


Het Drents parlement maakt tijd en ruimte vrij om de volksvertegenwoordigende rol optimaal in te vullen. Sinds 2011 werkt een team van vier onderzoekers voor het Drents parlement. Ze ondersteunen Provinciale Staten in het statenwerk. Daarnaast (onder)zoeken ze nieuwe manieren van contact met de samenleving. Hier wil Statenlidnu graag meer over weten. Daarom spreken we met Simone Buissink, de Statengriffier van de provincie Drenthe en Emma Jasperse, onderzoeker voor de Statengriffie van Drenthe.

Simone Buissink: “Na een politiek gevoelig adviestraject besloot het Drents parlement om de groep onderzoekers, die op dat moment voor zowel GS als PS onderzoek deed, een vaste plek te geven binnen de griffie, met de staten als enige opdrachtgever. Doel was versteviging van de eigen ondersteuning en verlevendiging van de regionale democratie. We zijn bij de Tweede Kamer gaan kijken om inspiratie op te doen hoe we invulling konden geven aan de onderzoeksfunctie. Het onderzoek vanuit de griffie draagt bij aan de informatie- en beoordelingspositie van het Drents parlement. De Commissie van Onderzoek, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd, doet de staten ieder jaar een voorstel voor een programma en bewaakt de toegevoegde waarde van het onderzoek voor de staten. Vanaf het begin is de onderzoeksgroep gedragen door de staten. Ze zijn heel tevreden over ons werk.”

Simone Buissink

De responsieve overheid krijgt in stappen vorm

Emma Jasperse: “De provincie Drenthe wil beter aansluiten bij wat er in de samenleving speelt en leeft. In 2018 heeft het Drents parlement een eigen visie op de veranderende samenleving vastgesteld met daarin de ambitie alle inwoners van Drenthe te vertegenwoordigen, ook de groepen die verder op afstand van de politiek staan. Daarom experimenteren we nu met de rol van de responsieve overheid. Statenleden hebben veel belangstelling voor andere manieren van contact met de samenleving. Daarnaast vinden ze het ook echt spannend om inwoners aan zet te laten en daarbij nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. In dit traject staat Studio Vers Bestuur ons bij. Wij zijn over en weer lerende partners hierin. Zij hebben veel ervaring met deze werkwijze en nieuwe manieren van democratie. We gaan nu een onderwerp kiezen waarmee we gaan oefenen.”

Gast van de Staten

Simone Buissink: “Om inwoners van Drenthe laagdrempelig kennis te laten maken met de provinciale politiek organiseren we Gast van de Staten. Statenleden vertellen in dit programma over hun werk als Statenlid en geven een rondleiding in het provinciehuis. Om jongeren kennis te laten maken met maatschappelijke vraagstukken en het provinciale bestuur, bestaat het Provinciespel en worden er meerdere keren per jaar debatwedstrijden georganiseerd in samenwerking met middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Betrokken jongeren hebben een raad opgericht die de provincie gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Gast van de Staten is ongekend populair. Er is veel meer vraag naar dan we plek hebben. We hadden op een goed moment zelfs  een wachtlijst van een jaar.”

Social media inzetten


Inwoners van Drenthe kunnen via de website van het Drents parlement vergaderingen bekijken en de actualiteiten volgen via social media kanalen. Toen we in 2017 op zoek gingen naar een nieuwe commissaris van de Koning vroegen we Drenthe wat voor nieuwe commissaris ze zouden willen hebben. Voortbordurend op eerder onderzoek hebben we daar een eigen communicatiestrategie voor ontwikkeld. We ontvingen relatief veel reacties die mede de basis vormden van het door de staten vastgestelde formele profiel. De kunst vind ik om mensen te laten weten wat je doet met wat je ophaalt.

Tip de commissaris!

Dit is een onverwacht succes. Mensen kunnen onze commissaris van de Koning Jetta Klijnsma uitnodigen via een bijbehorende website. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Mevrouw Klijnsma  bezoekt via die uitnodigingen mensen, locaties en projecten in de hele provincie. Dat past heel erg bij haar en bij de aard van de Drenthe.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.