Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd tot 1 november

Gepubliceerd op 5 juli 2021 om 13:20

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw met twee maanden verlengd. De wet geldt nu tot tenminste 1 november 2021. Dit heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 29 juni j.l. met de Kamerbrief Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming laten weten.

In verband met vergaderingen direct na het zomerreces komt de minister eerder dan gebruikelijk met deze aankondiging.

Deze wet is in werking getreden op 9 april 2020. Op basis van ervan kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. Zo kunnen zij hun werk ook tijdens de coronacrisis blijven doen.

Door de periode waarin deze tijdelijke wet geldt te verlengen, kunnen volksvertegenwoordigers gebruik blijven maken van de mogelijkheden die de wet hun biedt. Denk hierbij aan een geheime stemming via briefstemmen na afloop van een digitale vergadering.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.