Politieke participatie voor iedereen

Gepubliceerd op 30 maart 2021 om 16:10

In Gelderland loopt, in samenwerking met ProDemos, het project Toegankelijke politiek. Mensen met diverse beperkingen en talenten nemen aan het project deel: lichamelijke beperking, autisme of psychische problematiek. Het doel is hen te ondersteunen op weg naar meer politieke activiteiten, bijvoorbeeld als fractie-ondersteuner, als lid van Provinciale Staten, in een klankbordgroep of als actief lid van een politieke partij.

De deelnemers hebben een aantal punten opgesteld om deelname makkelijker te maken, van inrichting van de raadszaal, vergadertijden(!) tot het gebruik maken van een doventolk of buddy.

 

Meer informatie?


Meer informatie is te verkrijgen bij Henk Beltman, projectleider Zorgbelang Inclusief, HenkBeltman@zorgbelanginclusief.nl.

Adviezen voor een toegankelijke staten- en gemeenteraadsvergadering voor mensen met een beperking

Aangeboden door:

De deelnemers aan Politiek Actief Zorgbelang Inclusief (editie januari-februari 2021).

Om het werk van Provinciale Staten en gemeenteraden toegankelijk te maken voor mensen met een beperking zijn onze adviezen:

 1. Maak mensen met een beperking enthousiast om politiek actief te worden door:
  1. De vergaderzalen toegankelijk te maken voor iedereen. Zoals het aanleggen van een ringleiding in de vergaderzalen.
  2. Bied rustruimte voor zorgmomenten. Denk aan toegankelijk toiletgebruik, toediening medicijnen en bevestiging van medische apparatuur.
  3. Koppel een buddy aan mensen met een mentale beperking. Een mentor die hem of haar begeleidt en helpt binnen de politiek. Bv. een dag meelopen met een raadslid.
  4. Communiceer helder en duidelijk. Maak de taal voor iedereen begrijpelijk.
  5. Maak in vergaderzalen, waaronder de raadszaal, plek voor een assistent voor algemene dagelijkse levensverrichtingen en/of een doventolk. Geef extra onder-steuning door assistenten voor (beoogde) raadsleden die moeilijk kunnen spreken.
 2. Bescherm mensen met een uitkering tegen verlies ervan wanneer ze statenlid, gemeenteraadslid of fractievolger worden. Ze hebben recht op een gelijke vergoeding als andere leden.
 3. Zorg voor voldoende pauzes, rustmomenten in de vergaderingen en vergader niet te lang. Bepaal een duidelijke eindtijd van de vergadering en regel dat het WMO vervoer flexibel het raadslid met een beperking naar huis vervoert. Zet meer online vergaderingen in als fysieke vergaderingen te veel belemmeringen opleveren.
 4. Ondertitel de raadsvergaderingen (live en het video verslag) voor doven en slechthorenden. Dit werkt ook voor anderen die daar behoefte aan hebben. Maak gebruik van een doventolk of een schrijftolk.
 5. Bovenal: zie mensen met een beperking als medemens, ga met hen in gesprek over wat zij nodig hebben en maak gebruik van hun kwaliteiten in de democratie.

De cursus Politiek Actief Zorgbelang Inclusief is een initiatief van ProDemos, Huis van de Democratie en de Rechtstaat, en Zorgbelang Inclusief. henkbeltman@zorgbelanginclusief.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.