Handreiking regionaal samenwerken RES

Gepubliceerd op 26 maart 2021 om 13:32

Hoe kun je als volksvertegenwoordiger je invloed maximaal inzetten bij de RES? Welke invloed kunnen volksvertegenwoordigers uitoefenen en hoe kun je de moties voor de regionale energiestrategie (RES) regionaal afstemmen? Welke ruimte is er nog om wijzigingen aan te brengen, als de ‘definitieve’ RES 1.0 ter besluitvorming voorligt?

De RES heeft grote impact op het dagelijks leven van inwoners. Het is belangrijk dat de democratische legitimiteit goed wordt geborgd. Daarom organiseren bijna alle RES-regio’s bijeenkomsten om volksvertegenwoordigers te informeren over en te betrekken bij de RES. Om als volksvertegenwoordiger je invloed maximaal in te zetten, is het belangrijk om regionaal samen te werken met andere volksvertegenwoordigers. Zo kun je jouw stem (en die van inwoners) door laten klinken in de RES.

Regionale afstemming tussen raadsleden is normaal gesproken al lastig, maar bij de RES moet er óók afgestemd worden met provinciale staten en AB-leden van waterschappen. En de coronacrisis vraagt om nieuwe werkwijzen. Een grote uitdaging. Toch zijn er veel mogelijkheden en kunnen we leren van
bestaande initiatieven en goede ervaringen. Omdat elke regio verschillend en uniek is, qua aantal gemeenten, betrokken waterschappen en provincies, bestaande overlegstructuren en persoonlijke voorkeuren en bestuurscultuur, is er geen gouden route. Wel kun je die elementen overnemen die bij jouw regio passen en je aansluiten bij initiatieven waar energie in zit.

Handreiking


In veel regio’s ligt al een plan op tafel hoe de besluitvorming in juni georganiseerd wordt. Dat plan is regionaal afgestemd door de griffiers of een raadswerkgroep, met de projectorganisatie en de colleges. Deze handreiking gaat daarom met name over het organiseren van informele afstemming tussen volksvertegenwoordigers onderling.

Deze notitie is bedoeld als ‘menukaart’ met tips over:

  1. Hoe organiseer je de formele besluitvorming?
  2. Hoe organiseer je de informele afstemming?
  3. Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.