Oproep: Basismonitor Politieke Ambtsdragers!

Gepubliceerd op 8 oktober 2020 om 17:21

De basismonitor: bundel van enquêtes

Onlangs ontvingen alle Statenleden een verzoek om deel te nemen aan de Basismonitor Politieke Ambtsdragers.  Statenlidnu roept Statenleden graag op deze vragenlijst in te vullen.

De Universiteit Twente en Tilburg University hebben deze Basismonitor Politieke Ambtsdragers opgezet om belangrijke kennis te vergaren over politieke ambtsdragers in Nederland. Eén van de doelen van deze enquête is om verschillende bestaande vragenlijsten te bundelen, waardoor ook Statenleden minder belast worden met de hoeveelheid enquêtes die hetzelfde doel dienen.

De basismonitor is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek moet inzicht geven in de ontwikkeling van politieke ambtsdragers die actief zijn in het Nederlands openbaar bestuur. Vorig jaar is deze vragenlijst reeds afgenomen onder alle politieke ambtsdragers (raadsleden, wethouders en burgemeesters) in de Nederlandse gemeenten. Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd bij de politieke ambtsdragers in alle Nederlandse provincies en waterschappen.

Waar richt het onderzoek zich op?

Het onderzoek richt zich op: de invulling en beleving van uw ambt; opvattingen over de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van uw ambt; uw politieke en maatschappelijke achtergrond. De vergaarde informatie geeft inzichten die helpen u onder andere beter te kunnen ondersteunen, daarom roepen we als Statenlidnu ook op de basismonitor in te vullen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.