Algemene Ledenvergadering 28 september 19:00 - 20:00

Gepubliceerd op 24 september 2020 om 09:44

Save the date! Algemene Ledenvergadering beroepsvereniging Statenlidnu

De ALV vindt digitaal plaats. Houdt u dit moment voor ons vrij? Graag betrekken we u erbij!

We vinden het belangrijk dat Statenleden betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de beroepsvereniging. Naast het vaststellen van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 zullen we eveneens een update geven over het dossier vergoedingen voor Statenleden.

 

Aanmelden kan via info@statenlidnu.nl

Benodigde stukken

Download de stukken voor de ALV hier:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag vorige vergadering
4. Jaarrekening 2019
5. Toelichting activiteiten 2021
6. Vaststellen begroting 2021 en contributie 2021
7. Aftreden bestuursleden en voordracht nieuwe bestuursleden
8. Toelichting ontwikkelingen vergoedingen voor Statenleden
9. Rondvraag en sluiting

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.