Webinar RES-en

Gepubliceerd op 3 juni 2020 om 12:34

Balanceren tussen vier grootheden

Het Klimaatplatform onder leiding van Ed Nijpels organiseert vrijdag 12 juni een webinar over de Regionale Energie Strategieën (RES-en).

Deze bijeenkomst met als titel ‘Balanceren tussen vier grootheden’ is relevant voor alle provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren die zich met klimaatbeleid bezig houden.

Wat komt er kijken bij de integrale afweging in de RES-en?

De Regionale Energiestrategiën (RES-en) krijgen steeds meer vorm. Ze zijn nu ruim een jaar op weg. Invalshoek, keuzes en tempo verschillen per regio. Daar zijn lessen uit te leren.

De uitdagingen voor de komende periode zijn misschien nog belangrijker. Het gaat onvermijdelijk ergens schuren tussen de vier perspectieven die de RES’en tegen elkaar afwegen:

  • Er moet veel hernieuwbare energie komen (kwantiteit).
  • De ruimtelijke impact daarvan moet zo klein mogelijk zijn (ruimte).
  • Het moet aangesloten kunnen worden op het energienet en de kosten moeten laag blijven (systeemefficiëntie).
  • Het draagvlak bij burgers en bestuurders moet zo groot mogelijk zijn (draagvlak).

In dit webinar ligt de nadruk op de integrale afweging: hoe maakt een regio een integrale afweging tussen deze perspectieven.

De inleiders

  • Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES schetst de stand van zaken: waar staan de 30 RES-regio’s nu?
  • Een hoogleraar gebiedsontwikkeling gaat dieper in op integrale afwegingen bij complexe vraagstukken.
  • Vertegenwoordigers van twee uiteenlopende RES-en delen hun ervaringen tot nu toe en hun verwachtingen over de voortgang het komend jaar.
  • Aan de hand van een ‘serious game’ krijgt u inzicht hoe burgers in een levensecht proces ervaren hoe je tot een integrale afweging komt. Niek Mouter van de TU Delft legt uit hoe het werkt. Een regionale bestuurder deelt zijn praktijkervaringen met deze manier van participatie.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.